english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie

W niedzielę (16.07), zakończył się Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie koło Cieszyna. To największa akcja ewangelizacyjna Kościoła Luterańskiego w Polsce, organizowana głównie przez dzięgielowskie Centrum Misji i Ewangelizacji.
 
W niedzielne przedpołudnie odbyło się nabożeństwo ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską, podczas którego Słowo Boże wygłosił ks. Marek Londzin, proboszcz z Dzięgielowa. Następnie miał miejsce ostatni wykład na temat symbolu "rzeki życia" prowadzony przez ks. Tima Hinrichsa.
 
Program popołudniowy wypełniła ostatnia ewangelizacja o g.16.00, w czasie której ks. Leszek Czyż mówił o kompromisach i o tym, że chrześcijaństwo nie jest dla tchórzy. Przybliżył on postaci Baltazara, Szadrach, Meszacha i Abed-Nego, a właściwie Daniela i jego trzech przyjaciół - Ananiasza, Miszaela i Azariasza (Dn 1-3). Ci młodzieńcy, po zburzeniu Jerozolimy, zostali uprowadzeni do Babilonii, gdzie nadano im nowe imiona i ustanowiono ich zarządcami prowincji babilońskiej. Pewnego dnia ich wiara została wystawiona na poważną próbę. Wszyscy mieszkańcy Babilonu mieli oddać pokłon złotemu posągowi, który król Nebukadnesar (Nabuchodonozor) kazał wznieść na swoją cześć. Młodzieńcy jednak nie ugięli się i nie wykonali rozkazu ze względu na to, że pokłon należy oddawać jedynie Bogu. Nie poszli więc na kompromis. Za taką postawę zostali uratowani przez Boga z ognistego pieca. W nawiązaniu do tej historii, ks. L. Czyż motywował wszystkich, którzy poważnie traktują swoją wiarę, by nie iść na kompromis ze światem. Pan Bóg co prawda nie zawsze rozwiązuje sprawy po myśli człowieka, ponieważ On widzi rzecz całościowo, a my jedynie fragmentarycznie. On też zawsze jest przy swoich dzieciach, by je wspierać, dodawać otuchy i podnosić na duchu. Wielu słuchaczy było zmotywowanych do zachowania jednoznacznej postawy w swoim codziennym życiu, które nikomu nie szczędzi doświadczeń.
 
 
Dzięgielowski namiot
 
 
Każda akcja ewangelizacyjna ma celu wzmocnienie wiary tych, którzy tracą nadzieję i niejednokrotnie mają zamiar zrezygnoważ z walki o prawdę Bożą. Z drugiej strony, ewangelizacja skierowana jest do ludzi, którzy do tej pory byli "daleko od Boga" i nie liczyli się z nim w życiu. Duch Święty poprzez zwiastowane Słowo Boże kruszył w Dzięgielowie "twarde i oporne serca". W ciągu całego tygodnia wiele osób powierzyło swoje życie Bogu, prosząc w modlitwie o przebaczenie grzechów i prowadzenie po "manowcach życia".
 
Każdy dzień Tygodnia Ewangelizacyjnego miał swego rodzaju dwa punkty kulminacyjne. Pierwszy stanowił przedpołudniowy wykład, prowadzony w dniach 8-13. lipca przez dr. Rolanda Wernera z Niemiec, a w ostatnie trzy dni TE przez ks. Tima Hinrichsa. Obu wykładowców tłumaczył Jan Marcol. Drugi to popołudniowe ewangelizacje, prowadzone przez ks. Leszka Czyża, proboszcza parafii ewangelizacyjnej z Wisły-Malinki, który od wielu lat związany jest z ruchem ewangelizacyjnym oraz Tygodniami dzięgielowskimi. Przez kilkanaście lat pełnił funckję Dyrektora TE. Jego osoba jako ewangelisty stanowiła swego rodzaju novum, ponieważ ostatni Polak jako główny mówca występował w Dzięgielowie 23 lata temu. W minionym okresie zapraszano gości zagranicznych.
 
 
   ks. Leszek Czyż 
 
Dzięgielowski Tydzień liczył w bieżącym roku 9 dni (8-16. lipca). Każdy dzień miał swój harmonogram. Dla chętnych organizowano bieg poranny już o g. 6.15. Następnie oficjalna pobudka i "cichy czas" - czyli chwila sam na sam z Bogiem i Jego Słowem. Po śniadaniu odbywał się poranny śpiew, a następnie wykład (g. 9.45) i seminaria na różne tematy np: "Jak rozpoznać Bożą wolę", "Czy Bóg stworzył zło?", "Sumienie - co to takiego?", "Pakt stabilizacyjny na linii rodzice-dzieci", "Dlaczego mężczyzna i kobieta "biorą" ślub", "Wychować nonkonformistę", "Obraz małżeństwa", "Życie zaczyna się po 40-tce", "Jak Bóg może pomóc chorym na schizofrenię" itp. Słowem - każdy mógł znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Przez cały tydzień cykl seminariów prowadzili także wykładowcy Szkoły Biblijnej, która działa w Dzięgielowie w trybie dziennym i zaocznym (www.szkola.cme.org.pl). Cykl studiów biblijnych prowadził przez cały tydzień Aleksander Macha.
 
Po obiedzie, od g. 14.00 rozpoczynał się program popołudniowy. Uczesnicy mogli dokonać wyboru z szerokiej palety możliwości. I tak organizatorzy proponowali m. in.: "Bible LOVE story", Skeczbord, warsztaty gospel, warsztaty klowningu, reportaże z pracy misyjnej, cykl: "Izrael - sługa i świadek" oraz gry zaspołowe (siatkówka plażowa, koszykówka, piłka nożna), itp.
 
O g. 16.00 każdego dnia rozpoczynała się ewangelizacja. Podczas dwugodzinnego spotkania, śpiew prowadził Zespół CME, a o swoich doświadczeniach w życiu z Bogiem opowiadały różne osoby. Te żywe świadectwa wiary stanowiły preludium do zwiastowania ewangelizacyjnego.
 
Po kolacji można było spędzić miły czas w dyskusyjnym Kinie TE bądź wybrać się na koncert do dużego namiotu. Dzień kończył się społecznością na kwaterach, gdzie grupowi prowadzili ze swoimi podopiecznymi rozmowy na tematy związane z minionym dniem.
 
  
Aleksander Macha oraz słuchacze pod namiotem
 
  
Śpiewająca i grająca część zespołu muzycznego CME
 
Organizatorzy zapewnili także specjalny program dla dzieci i VIP-ów. Ewangelizacje i zabawy dla dzieci prowadzono w trzech grupach. VIP-y czyli z ang. "bardzo ważne osoby" to młodzież gimnazjalna. W tym roku opiekował się nią ks. Tomasz Wigłasz.
 
Także osoby, które nie miały możliwości uczestniczyć osobiście w wydarzeniach w Dzięgielowie, mogły na żywo słuchać relacji z TE przez internet. Wiele wykładów i seminariów znajdzie się od września w luterańskim programie radiowym "Po prostu", emitowanym na falach radia ccm (www.poprostu.cme.org.pl).     
 
Tegoroczny Tydzień był 57. edycją spotkań ewangelizacyjnych. Początkowo były to zebrania kilkudziesięciu osób, chcących bliżej poznawać Boga. Pierwszy Tydzień ewangelizacyjny, noszący nazwę "Kursu Ewangelizacyjnego" odbył się w roku 1950 w Bytomiu Miechowicach na Górnym Śląsku - w miejscu, gdzie przed II wojna światową działalność ewangelizacyjną i charytatywną prowadziła Matka Ewa (Eva von Tiele-Winkler). W roku 1958 te spotkania już jako "Tydzień Ewangelizacyjny" zostały przeniesione na teren Ewangelickiego Diakonatu "Eben-Ezer" do Dzięgielowa. Od 1982 roku, głównie dzięki grupie młodych ludzi, Tydzień Ewangfelizacyjny zmienił formę oraz program. Wówczas spotkania zostały przeniesione pod duży namiot, który stał się charakterystycznym znakiem rozpoznawczym Tygodnia. W rezultacie tych zmian znacznie powiększył się też rozmiar i zasięg spotkań. Z biegiem czasu, po powołaniu Centrum Misji i Ewangelizacji w roku 1997, Tygodnie Ewangelizacyjne są częścią szerokiej działalności Centrum, któremu przewodzi ks. Grzegorz Giemza. W ewangelizacjach, głównym punkcie programu Tygodnia, każdego dnia uczestniczyło kilka tysięcy słuchaczy. 
 
Słuchacze wokół namiotu
 
Z wypowiedzi uczestników, głównie młodzieży, wynika, że zostali oni zmotywowani do służby Bogu w swoim Kościele, w swojej rodzimej parafii. Mówili oni: "potrzebujemy i mamy takie życzenie, by Księża otwarli się na różne formy pracy i pozwolili nam działać. Chętnie wysłuchamy kontruktywnych porad naszych duszpasterzy i jesteśmy gotowi pomagać im np. w pracy młodzieżowej."
 
Ewangelizacja w swej istocie ma wymiar ponadwyznaniowy, ogólnochrześcijański. Jednakże cel, jaki przyświeca organizatorom, zorientowany jest na zaktywizowanie młodzieży w ich rodzimych parafiach. Ewangelizacja powinna mieć swoje "echo" w codziennym życiu chrześcijanina - i tym osobistym, i tym kościelnym.