english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

W służbie dla szkoły

Parafia Ewangelicka w Szczyrku opieką katechetyczną obejmuje wszystkie dzieci wyznania ewangelickiego z terenu miasta Szczyrk i dla nich prowadzi lekcje religii w Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Szczyrku. Dzieci chętnie uczęszczają na zajęcia, a taka forma organizacyjna prowadzenia katechizacji znajduje pełne poparcie u rodziców, dyrekcji szkoły, jej nauczycieli i pracowników. 

  

 

Od kilku lat Zespół Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Szczyrku poszukuje szkół partnerskich poza granicami Polski. Dzięki takiej partnerskiej współpracy można przystąpić do realizacji bardzo ciekawych szkolnych programów, finansowanych przez Unię Europejską. Programy te pogłębiają wiedzę uczniów, a uczniowie dzięki wspólnym działaniom chętniej uczą się języków obcych i nawiązują kontakty ze swoim rówieśnikami. W szczyreckiej szkole uczniowie mają możliwość uczenia się aż trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego.
 

Dzięki "Wspólnocie Polskiej" udało się szkole ze Szczyrku pozyskać partnerską szkołę na Litwie. Jej uczniowie odwiedzili już Szczyrk. Nastąpiła również wizyta polskich nauczycieli na Litwie oraz rewizyta nauczycieli ze szkoły z Litwy w Szczyrku.

  

 

Od 4 lat dyrekcja szkoły i parafia ewangelicka zabiegały o partnera w Niemczech. W ramach tych poszukiwań udało się parafii zorganizowć wyjazd dla 40 uczniów wraz z nauczycielami i dyrektorem zespołu szkół, Małgorzatą Hołdys na "Hoffnung für Osteuropa" - Ewangelicką Kościelną Konferencję w Westerschtede. Uczniowie, którzy należą do zespołu regionalnego Klimczok, działającego przy szkole (ok. 100 osób) przedstawili w Niemczech ludowe tańce i pieśni z południowej części naszego kraju. Ich występ spotkał się z bardzo przychylnym przyjęciem. Odegrali rolę dobrych ambasadorów szkoły i miasta Szczyrk. Wszyscy byli z tego wyjazdu bardzo zadowoleni - przyjaźnie zostały zawiązane, wyjazd okazał się również nieobciążającym finanasowo domowych i szkolnych budżetów, ponieważ całość wyjazdu i pobytu na konferencji pokryli zapraszający. 

   

 

Po dwóch lat prowadzenia rozmów udało się również pozytywnie zakończyć temat partnerstwa z nauczycielami i uczniami z Realschule z Hannoveru. Dzięki kontaktom pastorowej Doroty Byrt delagacja szkoły z Hannoveru przybyła do Szczyrku w dniach 13-15 listopada br. Oficjalna delegacja szkoły z dyrektorem i nauczycielami chciała przede wszystkim poznać swego przyszłego partnera ze Szczyrku. Efektem rozmów z dyrekcją szczyreckiej szkoły, jej nauczycielami i ks. Janem Byrtem, reoprezentującym miejscową parafię ewangelicką, była propozycja przeprowadzenia wspólnego projektu w ramach programu Commenius.

  

Zadecydowano, że strona niemiecka przygotuje wstępny projekt, do którego zostanie zaproszona również szkoła z Litwy i szkoła z Czech, z którą Niemcy od kilku lat prowadzą już wspólne działania. 

 

Wizyta gości z Niemiec była bardzo udana. Niemieccy nauczyciele dali się poznać wszystkim z jak najlepszej strony swoją fachowością, serdecczością i gotowością do wspólnego działania. A parafia ewangelicka w Szczyrku odczuwa dziś wdzięczność Bogu za to, że poprzez swoje kontakty mogła pomóc pozyskać dobrego partnera dla szkoły i w ten sposób służyć uczniom oraz społeczności miasta Szczyrk. 
   
ks. Jan Byrt