english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wielkie rzeczy w małej parafii

Ostatnie dni października i początek listopada był dla najmniejszej parafii Kościoła luterańskiego czasem wielkich wydarzeń. Wraz ze Zborem Kościoła Chrześcijan Baptystów, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Białymstoku zorganizowała miejskie obchody Święta Reformacji. W niedzielę (29.10) odbyło się wspólne nabożeństwo w kaplicy baptystów prowadzone przez duchownych obu Kościołów. Razem – słowami Niceanum – złożyliśmy wyznanie swojej wiary i odśpiewaliśmy hymn Warownym grodem jest nasz Bóg. Ks. Tomasz Wigłasz (E-A) podzielił się historyczną refleksją opartą na Hbr 13,7.8, a pastor Ireneusz Dawidowicz (B) refleksją na tekst z Ef 2,1-10.

   
W poniedziałkowy wieczór (30.10) miało miejsce otwarcie wystawy pt. Literatura protestancka w zbiorach Książnicy Podlaskiej. Inauguracja połączona była z prezentacją referatów dr. Andrzeja Kluczyńskiego na temat biblijnego obrazu społeczeństwa oraz ks. T. Wigłasza na temat wpływu Reformacji na rozwój nowożytnego społeczeństwa. Wystąpił także chór zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów.

  

   
W dniu Pamiątki Reformacji (31.10) odbyło się nabożeństwo konfirmacyjne. Słowem Bożym służył bp Ryszard Borski, a do Stołu Pańskiego po raz pierwszy – po wcześniejszym złożeniu ślubowania konfirmacyjnego i Apostolskiego Symbolu Wiary – przystąpiła białostocka konfirmantka. Była to prawdopodobnie (niestety nie zachowała się dokumentacja z tamtych lat) pierwsza konfirmacja po wojnie, a na pewno pierwsza po reaktywowaniu parafii. Podczas tej uroczystości w kaplicy luterańskiej gościli także przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich oraz władz wojewódzkich i miejskich. 
   

  

10 listopada, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości odbyło się nabożeństwo, podczas którego modlono się - zgodnie z zachętą proroka Jeremiasza (29,7) - o pomyślność miasta i kraju. Było to jedno z trzech ewangelickich nabożeństw w roku, na które zaprasza Wojewoda Podlaski.

  

 
Aktywna egzystencja parafii luterańskiej w Białymstoku przyniosła wymierne owoce. W pierwszych dniach listopada Prezydent Miasta, Ryszard Tur, zaoferował użyczenie lokalu na potrzeby kultu. Tym samym zaspokojona została główna potrzeba białostockiej parafii. 21 listopada bp Rudolf Bażanowski, Joanna Kluczyńska (prezes Rady Parafialnej) i prezydent R. Tur podpisali umowę. Dzień później ks. T. Wigłasz otrzymał klucze od budynku przy ul. Dolistowskiej 17. Duchowny wyraża nadzieję, że nowa kaplica i siedziba parafii będzie dobrze służyła białostockim ewangelikom.
    


   
Na łamach portalu luteranie.pl pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy pamiętali o nas w swoich modlitwach, a także wspierali nas finansowo. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dalszą pomoc i wsparcie w adaptacji nowego lokum tak, by kaplica przy Dolistowskiej była godnym świadectwem Kościoła luterańskiego w jednej z najbardziej na wschód wysuniętej placówce.