english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wprowadzenie nowego proboszcza w Bładnicach koło Ustronia

Wobec rezygnacji przez ks. dr. Adriana Korczago po latach służby na stanowisku pierwszego w historii proboszcza parafii w Bładnicach i poświęceniu się przez niego wyłącznie pracy dydaktyczno-naukowej, wybrany przez Zgromadzenie Parafialnej w Bładnicach, nowy proboszcz - ks. Marcin Markuzel, dotychczasowy proboszcz - administrator w Węgrowie (Diecezja Warszawska), został w niedzielę, 22 października 2006 r. uroczyście wprowadzony w urząd przez biskupa diecezjalnego, bp. Pawła Anweilera. Asystentami Biskupa diecezjalnego w tym akcie był dotychczasowy proboszcz, ks. dr Adrian Korczago oraz ks. Janusz Staszczak.

   

 
Po liturgicznym powitaniu ks. dr Adrian Korczago pożegnał się z parafią, której służył od dnia ordynacji, tj. przez blisko 18 lat. Odchodzącemu proboszczowi podziękowali: Rada Parafialna z Bładnic i Ustronia, burmistrzowie Ustronia i Skoczowa, przewodnicząca Rady Miasta Ustronia Emilia Czembor, przedstawiciele parafii partnerskiej w Niemczech. Córka ks. A. Korczago wykonała utwory na skrzypcach, a miejscowe chóry pożegnały proboszcza pieśniami.

  
Druga część uroczystości rozpoczęła się od Liturgii Słowa, którą odprawili: ks. dziekan płk. Zbigniew Kowalczyk z Cieszyna i ks. Janusz Staszczak z Koszalina, a słowo Starego Testamentu odczytała siostra diakonisa Aniela z Węgrowa. Po pieśni do Ducha Świętego przemówienie na podstawie Psalmu 121,1.2 do ordynowanego i podziękowanie ustępującemu proboszczowi, wygłosił Biskup Diecezji Cieszyńskiej, który wraz z asystentami dokonał instalacji nowego proboszcza. 

 

 

Po hymnie Kościoła nowy proboszcz wygłosił kazanie na tekst przypadającej na tę niedzielę perykopy z Jk 5,13-16 oraz zmówił Powszechną Modlitwę Kościoła. Po tradycyjnej ofierze przy ołtarzu spowiedź odprawił ks. Jan Gross - prezes Synodu, który następnie wraz z ks. biskupem Pawłem Anweilerem przewodniczyli liturgii eucharystycznej. Do Komunii Św. przystąpili księża, rodziny obydwu proboszczów, Rada Parafialna i licznie zgromadzeni zborownicy. Liturgię pokomunijną i błogosławieństwa udzielił ks. proboszcz Marcin Markuzel.

 
Nowy proboszcz obejmie swój urząd od Święta Reformacji. Od 1 listopada 2006 r. nowym proboszczem - administratorem parafii w Węgrowie będzie ks. Bogdan Wawrzeczko, dotychczasowy wikariusz w Tychach.