english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wprowadzenie w urząd proboszcza w Radomiu

Aby rzetelnie relacjonować życie parafialne wskazane byłoby powstrzymywanie emocji, trzeźwe spojrzenie, rzeczowa mowa i spokojne słowo pisane. Ale jak tego dokonać, kiedy serce bije radośnie, a pierś rozpiera duma?
 

W słoneczne dopołudnie 1 października w kościele ewangelickim w Radomiu miało miejsce uroczyste nabożeństwo. Kościół przystrojony „podwójnie”, tak jak przystało na Święto Żniw i Sakrament Chrztu Świętego. Obok ołtarza leży dynia wypełniona kwiatami i kłosami zbóż, na chrzcielnicy pali się świeca, a ławki udekorowane białymi kwiatkami. Odświętnie i uroczyście. Podczas tego nabożeństwa miała miejsce jeszcze jedna ważna uroczystość, a mianowicie wprowadzenie w urząd nowego proboszcza - ks. Wojciecha Rudkowskiego. Dwa miesiące wcześniej odbyły się wybory, którym przewodniczył bp Mieczysław Cieślar. Zgodnie z wolą całej Parafii na proboszcza wybrany został ks. Wojciech Rudkowski.

 

    

Pogoda starała się dopasować do uroczystości, gdy orszak naszych dzieci niosących dary wprowadzał uroczyście księży do kościoła. Witając zebranych ks. Wojciech podkreślił wyjątkowość nabożeństwa. Powitał zebranych duchownych, przedstawicieli władz i parafian. Po liturgii wstępnej poprowadzonej przez ks. dr. Włodzimierza Nasta i ks. Tadeusza Raszyka, odbył się chrzest małej Oliwi. Sakramentu Chrztu udzielił bp Mieczysław Cieślar. Było to wielkie i podniosłe wydarzenie nie tylko dla rodziców i rodziców chrzestnych, ale i dla nas wszystkich parafian.

 

    
Po udzieleniu chrztu przed radomskim ołtarzem odbyła się instalacja na proboszcza. Przemówienie do nowego proboszcza skierował bp Mieczysław Cieślar, w którym powołując się na prorockie „Nie bój się” wskazywał na Stwórcę, jako tego, który wzmacnia w chwilach trudnych i prowadzi w służbie duszpasterskiej, pomagając pokonywać przeciwności i strach. Następnie Biskup wraz z asystentami dokonali instalacji nowego proboszcza Słowem Bożym i błogosławieństwem. W instalacji tej uczestniczyła również Rada Parafialna stojąc za swoim proboszczem, w ten sposób symbolizując swoje wsparcie dla niego w odpowiedzialnym dziele, pracy w świątyni Pańskiej. Była to chwila dla wszystkich obecnych wielce uroczysta, bo zbór od wielu lat nie miał stałego proboszcza, choć bardzo tego pragnął.

   

 

Po akcie wprowadzenia proboszcz wygłosił kazanie na tekst: "Zabierz się dzielnie i ochotnie do dzieła, nie bój się i nie lękaj się, gdyż Pan, Bóg twój, będzie z tobą. On cię nie zawiedzie, ani cię nie opuści, dopóki nie będzie wykonana całą praca wokoło służby w świątyni Pana" (I Kron. 28, 20). Zawarł w nim refleksję dotyczącą przyszłości Parafii. Wyraził głęboką wiarę w jej rozwój. Dowodem czego był fakt udzielenia Sakramentu Chrztu Świętego podczas nabożeństwa. Wskazał na kierunki działań jakie w ostatnich czasach podjęła Parafia radomska: zwiększający się coraz bardziej udział w życiu kulturalnym i edukacyjnym miasta. Ponadto wspomniał o planach rozpoczęcia dzieła diakonijnego w parafii. Szczególnie mocno podkreślił, wskazując na wnętrze kościoła wymagające remontu, że istnieje potrzeba włożenia wielkiego wysiłku w pracę przy świątyni Pańskiej. Jednak na tle tego obrazu wykazał wyższość potrzeby inwestowania w rozwój duchowy i liczebny Parafii, tak by wyremontowana w przyszłości świątynia mogła zawsze służyć tym, którzy będą w miej zgromadzać się by słuchać Słowa Bożego i przyjmować Sakramenty.

    
Po kazaniu Księża wraz z Biskupem poprowadzili liturgię Komunijną. Na zakończenie błogosławieństwa wszystkim obecnym udzielił nowy proboszcz ks. Wojciech Rudkowski. Na uwagę zasługuje fakt, iż podczas tego nabożeństwa śpiewał także chór parafialny. Odpowiednio dobrane pieśni stanowiły piękną oprawę muzyczną tychże uroczystości.

  
Niech Bóg Wszechmogący otoczy opieką i błogosławieństwem nowo ochrzczone dziecię, księdza proboszcza i całą naszą społeczność. 
 
dr Władysław Pytlik, członek Rady Parafialnej