english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wspólna akcja Diakonii Katowickiej i Stowarzyszenia

W dniu 31stycznia br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach (dyrektor – dr Barbara Kowalczyk) otrzymał dar w postaci leków, środków opatrunkowych, koców (ponad 300 szt.) i ręczników przeznaczony dla osób bezdomnych i potrzebujących.
 

Taki „prezent” to owoc wspólnej akcji przeprowadzonej przez Stowarzyszenie "Joannici - Dzieło Pomocy" oraz Diakonię Katowicką Kościoła Ewangelickiego-Augsburskiego.
 

Stowarzyszenie "Joannici Dzieło Pomocy" (JDP) jest polską organizacją z siedzibą w Warszawie, powstałą z inicjatywy ewangelickiego Zakonu Joannitów z Niemiec.
JDP, reprezentowane przez Marka Buzka i Klausa von Heimendahla oraz Roksanę Wereszka, zostało założone w czerwcu 2004 r., a jego celem jest bezinteresowna pomoc bliźnim, osobom starym, chorym, niepełnosprawnym i cierpiącym, bez względu na wyznanie czy status społeczny, w szczególności m.in. ratownictwo medyczne, wspieranie ofiar wypadków i klęsk żywiołowych, pomoc socjalna, działalność charytatywna, prowadzenie stacjonarnych placówek pielęgnacji osób chorych i w podeszłym wieku, prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Działalność Joannitów pod hasłem „Zimowa Pomoc dla Bezdomnych” jest doraźną akcją pomocy osobom najbardziej potrzebującym, które szczególnie cierpią w czasie ciężkich mrozów. We współpracy z Diakonią Katowicką Kościoła Ewangelickiego JDP przekazało na ten cel kwotę w wysokości 18.056 zł. 
Szybkie przeprowadzenie tej akcji (zakup leków, środków opatrunkowych, koców i ręczników) oraz przekazanie darów możliwe było dzięki finansowej pomocy Diakonii Katowickiej Kościoła Ewangelickiego i osobistemu zaangażowaniu bp. Tadeusza Szurmana oraz członka Synodu Kościoła – Bożeny Polak.