english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wybór proboszcza Parafii w Ustroniu

W przedostatnią niedzielę Roku Kościelnego, 19 listopada 2006 roku ks. Piotr Wowry został wybrany przez Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu nowym proboszczem parafii. Wybory proboszcza w ustrońskiej parafii zostały ogłoszone z związku z przejściem ks. dr. Henryka Czembora na emeryturę. 
      

Ks. Piotr Wowry urodził się 12 czerwca 1963 roku w Cieszynie. W cieszyńskim kościele Jezusowym został ochrzczony i konfirmowany. W latach 1982 - 1987 odbył studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W dniu 13 grudnia 1987 r. został ordynowany przez bp. Janusza Narzyńskiego w Świętochłowicach wraz z innymi pięcioma magistrami teologii na księdza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. 

   
Z dniem ordynacji ks. Piotr Wowry został wikariuszem diecezjalnym Diecezji Warszawskiej z siedzibą w Parafii Świętej Trójcy w Warszawie. W 1989 roku zawarł związek małżeński z mgr teologii Kariną Rucki. Od 1990 roku był wikariuszem w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu, a w 1993 r. został wybrany proboszczem pomocniczym tej parafii.

  

ks. Piotr Wowry

ks. Piotr Wowry

 

Ks. Piotr WOWRY po zatwierdzeniu jego wyboru przez Konsystorz Kościoła będzie 11. proboszczem ustrońskiej parafii od czasu jej powstania na mocy Patentu Tolerancyjnego w 1783 roku. 
     
Tekst: M. Pilch, zdjęcie: T. Maciejiczek