english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wybrano nowego proboszcza Parafii Św. Trójcy w Warszawie

Luterański kościół Św. Trójcy w WarszawieW związku z zamiarem ks. dr. Włodzimierza Nasta przejścia na emeryturę z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego, Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP na wniosek Rady Parafialnej Parafii Świętej Trójcy ogłosił z dniem 15 lipca 2006 r. wakans na stanowisko proboszcza.

  
Biskup Diecezji Warszawskiej w porozumieniu z Radą Parafialną wyznaczył termin Zgromadzenia Parafialnego, które miało dokonać wyboru Proboszcza Parafii na dzień 19 listopada 2006 roku po nabożeństwie w kościele Świętej Trójcy. Spośród zgłoszonych i zatwierdzonych kandydatów Zgromadzenia Parafialne prowadzone przez bp. Mieczysława Cieślara na stanowisko nowego proboszcza wybrało ks. dr. Piotra Gasia, dotychczasowego proboszcza parafii w Szczecinie.

   
Oto podstawowe dane osobowe o wybranym proboszczu parafii Św. Trójcy.
   

Ks. dr Piotr Gaś ma 47 lat. Pochodzi z Ustronia (Śląsk Cieszyński). Jest żonaty z Małgorzatą (mgr teologii, diakon), ma troje dzieci. (dwóch synów i córka)
 

Studia teologiczne odbył w latach 1978-1983 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, zakończone obroną pracy magisterskiej napisanej u ks. prof. dr. hab. Jerzego Gryniakowa na temat: Społeczność chrześcijańska na Śląsku Cieszyńskim w świetle Konfesji Augsburskiej i jej Apologii.
 
Ks. Piotr Gaś pracę w Kościele rozpoczął na stanowisku praktykanta w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu (1.12.1982 - 30.04.1983) i w Szczecinie (1.05.1983 – 3.12.1983). Dnia 4.12.1983 r. został ordynowany w Szczecinie na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz rozpoczął z dniem ordynacji służbę na stanowisku wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Szczecinie. W dniu 1.02.1989 r. objął stanowisko proboszcza–administratora szczecińskiej parafii, a 20.05.1990 r. został wybrany na Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Szczecinie. W 1994 roku zainicjował Projekt Bonhoefferowsk w Szczecinie, a w 2000 r. był współzałożycielem polsko-niemieckiej Grupy Inicjatywnej na rzecz utworzenia Międzynarodowego Centrum Studiów i Spotkań im. ks. dr. Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie.  
 
ks. Piotr GaśKs. Piotr Gaś został uhonorowany w dniu 14.12.2005 r. nagrodą im. Brata Alberta za działalność ekumeniczną, połączoną z aktywnością w zakresie pojednania polsko-niemieckiego. 25 października 2006 r. Uniwersytet w Greifswaldzie (Niemcy) nadał ks. Piotrowi Gasiowi tytuł doktora honoris causa.   

  

W Diecezji Wrocławskiej od 1989 r. był Przewodniczącym Komisji ds. Misji i Ewangelizacji, współorganizując i prowadząc tygodnie ewangelizacyjne dla rodzin w tejże diecezji. Na arenie ogólnokościelnej ks. Piotr Gaś został w 1996 r. powołany przez Synod Kościoła do pracy w Konsystorzu Kościoła na stanowisku radcy duchownego i pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego.  Jest członkiem Synodu Kościoła od trzech kadencji. W roku bieżącym został po raz kolejny wybrany jako przedstawiciel księży do XII Synodu Kościoła.  
 
Ks. Piotr Gaś w 1990 r. brał udział w VII Walnym Zgromadzeniu Światowej Federacji Luterańskiej w Curitibie w Brazylii, w 1990 r. został wybrany na członka Rady Światowej Federacji Luterańskiej (praca najpierw w Komisji Komunikacji, a następnie w Stałej Komisji Ekumenicznej); pełnił funkcję członka Rady do 1997 r.  W 1997 brał udział w VIII Walnym Zgromadzeniu Światowej Federacji Luterańskiej w Hongkongu. W 2001 roku brał udział w Walnym Zgromadzeniu Wspólnoty Ewangelickich Kościołów w Europie / Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów / w Belfaście, gdzie został wybrany do Komitetu Wykonawczego tejże Wspólnoty.

 

Wybór nowego proboszcza Parafii Św. Trójcy w Warszawie zgodnie z prawem kościelnym musi być jeszcze zatwierdzony przez Konsystorz Kościoła.