english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zmarła Erna Heczko

We wtorek, dnia 21 marca br. w Szpitalu Wojewódzkim w Tychach zasnęła w Panu w 73 roku życia po ciężkiej chorobie ś.p. Erna Heczko z domu Steinert, wdowa po ś.p. Rudolfie Heczko.

 

Zmarła była znana w Kościele ewangelickim w Polsce z ogromnego zaangażowania w pracy ewangelizacyjno-misyjnej. Od wczesnej młodości służyła swojemu Panu w pracy kościelnej w szkółkach niedzielnych (Chorzów, Katowice, Tychy), w pracy wśród kobiet (Katowice, Tychy), a także w pracy ewangelizacyjno-misyjnej. Wielokrotnie wyjeżdzała do kościelnej diaspory (Mazury) razem z ks. Tomaszem Bruellem, aby tam służyć Panu i Kościołowi.

 

Pracowała jednak nie tylko w swoim Kościele, ale spotykała się z braćmi i siostrami inych Kościołów chrześcijańskich. Szczególnie bliski jej sercu był naród izraelski, któremu okazywała wiele zainteresowania i dobroci. Kilka razy była w Ziemi Świętej, zapraszana tam przez przyjaciół.

  
Jej pogrzeb, który odbył się w piątek, 24 marca br. w ewangelicko-augsburskim kościele ap. Piotra i Pawła w Tychach, zgromadził wielu jej przyjaciół, zarówno z parafii w Tychach, Mikołowa, Katowic oraz wiernych z innych Kościołów oraz Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Katowicach.

    
W nabożeństwie żałobnym wzięli udział obydwaj miejscowi księża, a Biskupa Kościoła reprezentował ks. Jan Gross, Prezes Synodu, który wygłosił stosowne przemówienie dziękczynne w imieniu całego Kościoła w Polsce. Kazanie wygłosił ks. Bogdan Wawrzeczko, a w liturgii wziął udział ks. proboszcz Kornel Undas.
 

Ś.p. Erna Heczko została pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu ewangelickim w Sosnowcu. 
 

Tak mówi Pan Jezus w Ewangelii św. Marka 14,8: „Ona, co mogła, to uczyniła”.