english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zmarła śp. Ewa Walter

Ewa WalterRankiem 22 kwietnia br. po długiej chorobie zmarła śp. Ewa Walter, żona śp. ks. seniora Jana Waltera, byłego proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie i zwierzchnika Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
 
Ewa Walter z domu Hofman urodziła się 24 grudnia 1938 roku. Zmarła była zaangażowana w służbie w luterańskiej parafii św. Trójcy w Warszawie, gdzie prowadziła m. in. Koło Pań. Znana była również poprzez swą działalność na płaszczyźnie ekumenicznej, będąc m.in. przewodniczącą Sekcji Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej (od 2002 roku) oraz Przewodniczącą Komitetu Światowego Dnia Modlitwy (od 1993 roku) i przedstawicielką Europy w Międzynarodowym Komitecie Światowych Dni Modlitwy (od 2003 roku). Dzięki jej staraniom kobiety z Polski przygotowały liturgię na Światowy Dzień Modlitwy w 2005 roku. Według tego porządku na całym świecie odbywały się nabożeństwa prowadzone przez kobiety w 1. piątek marca 2005 roku.
 

 


   

 

Jej pogrzeb odbył się w czwartek, 27 kwietnia br. z kościoła ewangelicko-augsburskiego św. Trójcy w Warszawie.

 
W czasie nabożeństwa żałobnego w wypełnionym po brzegi kościele Św. Trójcy kazanie wygłosił miejscowy proboszcz, ks. radca dr Włodzimierz Nast, następca męża zmarłej, śp. ks. seniora Jana Waltera. W czasie kazania ks. W. Nast przedstawił też życie i działalność seniorowej Ewy Walter w parafii Św. Trójcy, w Diecezji Warszawskiej, w Polskiej Radzie Ekumenicznej i w różnych środowiskach ekumenicznych.
 
W kościele zmarłą pożegnali: bp Zdzisław Tranda w imieniu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i grupy przyjaciół zmarłej, ks. Alena Naimanova z Kościoła Husyckiego w imieniu Światowego Komitetu Światowego Dnia Modlitwy oraz Joanna Kamińska – w imieniu krajowego komitetu ŚDM, Komisji Kobiet PRE i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.
 
Modlitwę końcową zmówił bp senior Jan Szarek, a błogosławieństwa udzielił bp Mieczysław Cieślar, zastępca Biskupa Kościoła.
 
Na cmentarzu ewangelickim przy ul. Młynarskiej przemówienie pożegnalne wygłosił bp Mieczysław Cieślar. Krótsze lub dłuższe wota wygłosili też przedstawiciele różnych komisji i organizacji ewangelickich, ekumenicznych i katolickich.
 
W imieniu Synodu Kościoła i dawnej Synodalnej Komisji Kobiet, której kiedyś przewodniczącą była Zmarła, za jej udział w pracach synodalnych podziękował Prezes Synodu, ks. Jan Gross. Diakon Małgorzata Gaś złożyła podziękowała w imieniu aktualnej Synodalnej Komisji d/s Kobiet, a ks. radca Piotr Gaś w imieniu Konsystorza Kościoła. Bp Marek Izdebski dziękował w imieniu bratniego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego jako jego zwierzchnik. To samo w imieniu Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego uczynił ks. superintendent Zbigniew Kamiński. W imieniu Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu, gdzie proboszczem był ś.p. ks. Jan Walter, Zmarłą pożegnał obecny proboszcz poznański, ks. Tadeusz Raszyk.
 
Słowa podziekowania i pożegnania wypowiedzieli też: przedstawicielka Europejskiego Komitetu ŚDM, Gustav Adolf Werk – Frauenarbeit, ks. płk Adam Pilch z luterańskiej Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, przedstawicielka Związku Kobiet Katolickich, diakon Halina Radacz w imieniu parafii w Żyrardowie, Danuta Baszkowska ze Stowarzyszenia Effatha, Pelagia Jaworska ze Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, Alina Janowska z Rudzkich z Komisji Pamiątek Parafii Św. Trójcy.
 

Podziękowanie w imieniu rodziny przekazał ks. Jan Hause.
 
W uroczystościach żałobnych wzięli udział przedstawiciele różnych Kościołów, zarówno duchowni jak i świeccy. Oprócz wielu księży z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego można było spotkać wielu duchownych Kościoła Rzymskokatolickiego i innych Kościołów. Żeński Diakonat Ewangelicki "Eben - Ezer" reprezentowało 5 sióstr diakonis z Dzięgielowa i Węgrowa. Duszpasterstwo Wojskowe reprezentował bp gen. Ryszard Borski.
 
Funeralia na cmentarzu odprawił ks. Sławomir Sikora, proboszcz pomocniczy parafii Św. Trójcy.
 
    

 


 

 
Jak wspomina diakon Halina Radacz, śp. Ewa Walter cieszyła się wielkim autorytetem. Może o tym świadczyć takie wydarzenie:
 

W czasie przygotowywania nabożeństwa głównego ŚDM w Warszawie powstał problem: Kto ma udzielać końcowego błogosławieństwa?

  

Siostry z Kościoła Rzymskokatolickiego i Prawosławnego uważały, że powinien to być bp Pikus, siostry z Kościołów protestanckich wolałyby, aby była to na przykład jakaś kaznodziejka. Kiedy okazało się jednak, że Ewa Walter jest na tyle silna, by przyjechać do Warszawy i uczestniczyć w nabożeństwie, wszyscy, łącznie z katolickimi dostojnikami, zgodnie orzekli, że to właśnie ona powinna udzielić błogosławieństwa. I tak też się stało...