english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Życzenia Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, bp. Janusza Jaguckiego

Wspominam dowody łaski Pana, chwalebne czyny Pańskie,
zgodnie ze wszystkim, co nam Pan wyświadczył,
tę wielką dobroć, jaką okazał domowi izraelskiemu
według swojego miłosierdzia i obfitości swoich łask.
                                                                                                   Iz 63,7

Najprzewielebniejszy
Ks. Bp Jan Szarek
Bielsko-Biała


Najprzewielebniejszy Księże Biskupie,
Drogi Janie,

Z łaski Bożej dane jest Ci przeżywać jubileusz 70. urodzin. W tym uroczystym dniu łączymy się z Tobą w dziękczynnej modlitwie i zainspirowani słowem proroka Izajasza chcemy wspominać „dowody łaski Pana, chwalebne czyny Pańskie, zgodnie ze wszystkim, co nam Pan wyświadczył”.

Jego łaska prowadziła Cię stale i wyznaczała drogę Twojego życia. Pan powołał Cię do swojej służby i stale napełniał mocą swojego Ducha Świętego, dzięki któremu Twoja służba była i jest nadal błogosławieństwem dla Kościoła.

Ze szczególną wdzięcznością wspominam łączące nas obu etapy służby: pracę na Mazurach, gdzie pracowałem jako Twój następca oraz posługę biskupią. Łączy nas także zaangażowanie w dzieło misji i ewangelizacji.

Wdzięczny jestem za Twoje zaangażowanie na rzecz pracy diakonijnej, której szczególnym wyrazem było kierowanie nią na stanowisku Prezesa Diakonii Kościoła.

W dniu Twojego jubileuszu życzę Ci, by Boża łaska i błogosławieństwo prowadziły Cię nadal w życiu i w służbie. Niech Pan obdarza Cię zdrowiem i siłami na dalsze lata życia.

Ad multos annos!

W Chrystusie Panu,


Bp Janusz Jagucki
Warszawa, dnia 13 lutego 2006