english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Życzenia Biskupa Kościoła na Boże Narodzenie 2006

Życzenia świąteczne Biskupa Kościoła w pliku video na stronie dwutygodnika Zwiastun Ewangelicki

 

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie!
 

Prorok Izajasz w dziewiątym rozdziale zwiastował, iż „lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie”. Zapowiadał w ten sposób objawienie się Bożej chwały, Boga, którego potęga jest niezmierna, którego panowanie będzie czasem pokoju i triumfu tych, których wybrał, aby byli Jego własnością.

 

To będzie czas miłości, gdyż Bóg umiłował człowieka ponad wszystko i postanowił uczynić wszystko, by odnowić swoją relację z człowiekiem, by go wyratować i wybawić.
 

To, co zwiastował prorok, co ujrzał jako wizję przyszłości, stało się faktem. Proroctwo wypełniło się, gdy przed dwoma tysiącami lat na polach pod miasteczkiem Betlejem, w środku nocy rozległ się płacz nowo narodzonego dziecka, któremu nadano imię Jezus.

 
Tamtej nocy niebo usiane było rojem gwiazd. Jasno świeciła tarcza księżyca. Niebo rozjaśniły także lśniące szaty aniołów, lecz żadne z tych świateł nie mogło się równać ze światłością, która leżała w żłobie, owinięta w pieluszki. Ta światłość, to światłość Chrystusa – Zbawiciela. Ona nie dociera do oczu ludzkiego ciała, lecz napełnia jasnością ludzkie dusze. 

 
To światło jest źródłem życia, bo kto wierzy w Syna Bożego, ma życie wieczne. Ono jest źródłem jasności, która nigdy nie gaśnie. Chrystusowe światło jest prawdziwym drogowskazem, gwarantem bezpieczeństwa. Gdy idziemy oświeceni nim, nie musimy bać się złego, które czyha w ciemnościach.
 

Drogie Siostry i Bracia,
w tym świątecznym czasie pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Pozdrawiam Wasze domy i rodziny, Wasze zbory i parafie. Dzielę z Wami świąteczną radość i nadzieję. W szczególny sposób pozdrawiam najmłodszych spośród Was – dzieci i młodzież. Moje serdeczne życzenia kieruję także do tych, którzy przeżywają te święta w oczekiwaniu na przyjście na świat swoich dzieci oraz do tych, którzy w ostatnim czasie przeżyli radość narodzin.

   
Moje myśli kieruję także ku tym wszystkim, którzy przeżywają te święta w smutku: ku osobom starszym, samotnym, chorym i cierpiącym, a także pogrążonym w żałobie. Psalmista w Psalmie 98 mówi: „Wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie Boga naszego”. Życzę Wam, by w tym świętym czasie Bóg otworzył Wasze dusze na prawdziwą światłość – na Chrystusa, który jest źródłem niezawodnej nadziei i pocieszenia. On jest przy Was na pewno, bo tak obiecał.

 
Kochani,
Syn jest nam dany! Bóg jest z nami! Radujmy się całym sercem. Jemu niech będzie wieczna chwała i cześć – Bogu, który stał się dzieckiem i jest naszym Zbawicielem.

 
Wasz w Chrystusie
Biskup Kościoła Janusz Jagucki
 
Warszawa, grudzień 2006

   


   

Zobacz również:

  

Życzenia świąteczne Biskupa Kościoła w pliku video na stronie dwutygodnika Zwiastun Ewangelicki