english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Życzenia Rady Synodalnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Najprzewielebniejszy Księże Biskupie! Drogi i Czcigodny Bracie w Chrystusie!

W poniedziałek, dnia 13 lutego 2006 r. obchodzi Ksiądz Biskup Jubileusz 70 – lecia urodzin.


W przeddzień tego wielkiego dnia wolno nam z całym Kościołem na „bielskim Syjonie” wraz z Księdzem Biskupem i Jego najbliższymi podziękować Bogu za wszystkie dobrodziejstwa okazane Księdzu Biskupowi przez Pana nieba i ziemi. Bóg błogosławił tak hojnie Księdzu Biskupowi przez minionych 70 lat, ale i Ksiądz Biskup stał się wielkim błogosławieństwem dla wielu ludzi, a przede wszystkim dla Kościoła.


Dlatego jako przedstawiciele Synodu Kościoła, który „jest uosobieniem Kościoła”, pragniemy w dniu dzisiejszym nie tylko serdecznie podziękować Księdzu Biskupowi za Jego wierną służbę - nie tylko w Nawiadach, Giżycku, Bielsku Białej, ale i na najwyższym stanowisku kościelnym w Warszawie, jakim jest w naszym Kościele urząd Biskupa Kościoła. Wraz z podziękowaniem pragniemy także złożyć serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa na dalsze, oby jeszcze długie lata życia, Księdza Biskupa.


Pragniemy to uczynić słowami naszego Reformatora księdza dr. Marcina Lutra, które są przeznaczone właśnie na poniedziałek, dnia 13 lutego br.:

„Życie chrześcijanina nie polega na byciu,
ale na stawaniu się;
nie na zwycięstwie, ale na walce;
nie na sprawiedliwości, ale na usprawiedliwieniu.”

Z wyrazami głębokiego szacunku oraz serdecznymi pozdrowieniami w Panu!

Rada Synodalna
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP