english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

10-lecie chóru parafialnego Wieszczęta-Kowale

„Śpiew jest nam życiem, naszą radością ,
Śpiew jest miłością, co w sercu tkwi…”
  
W niedzielę 7 października 2007 r. w ewangelickim kościele Pojednania w Wieszczętach k. Bielska-Białej odbyło się dziękczynne nabożeństwo z okazji 10-lecia istnienia parafialnego chóru mieszanego.
 

 
Chór Wieszczęta-Kowale
 
W nabożeństwie Boże Słowo zwiastował ks. radca Jan Badura. W nabożeństwie udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych gminy Jasienica i powiatu bielskiego . Chór zaśpiewał kilka pieśni, wśród nich zabrzmiało uroczyste „Alleluja” z Oratorium „Mesjasz” G.F.Haendla oraz fragment z opery „Nabucco” G. Verdiego z towarzyszeniem organów.
 

 
Życzenia od Starosty powiatu bielskiego przekazuje Jan Borowski 
 
W czasie uroczystości jubileuszowych proboszcz parafii, ks. Piotr Janik tak mówił o chórze:
 
"Dnia 3 października 1997 roku zaistniał w historii parafii chór, który po raz pierwszy wystąpił w trakcie wigilijnego nabożeństwa. Dziś 10-lecie istnienia, ale będąc wiernym historycznym faktom – dziś 10-lecie wznowienia działalności mieszanego chóru. Korzenie bowiem sięgają daty założenia koła Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej w Wieszczętach czyli 31 sierpnia 1930 roku. Tamtejszym chórem dyrygował nauczyciel z Łazów, Jerzy Pomykacz. Następnie dyrygencką batutę przejął Jerzy Ćmok, a po nim nauczyciel Hoch i Rudolf Kaleta.
 
Po II wojnie światowej reaktywował się chór w 1948 roku, a jego dyrygentem był Jerzy Fryda. Działalność chóru z biegiem czasu w 50-latach XX wieku ustała.
 

 
Życzenia od Rady Parafialnej
 
„Płomień rozgryzie malowane dzieje,
Skarby – mieczowi spustoszą złodzieje,
Pieśń ujdzie cało.”
 
Te słowa Adama Mickiewicza ziściły się. Pieśń uszła cało – i możemy jako chór służyć Bogu i ludziom. Blisko 500 prób, ponad 120 występów - to z jednej strony statystyka – z drugiej stoi to bardziej istotne - zaangażowane serce dyrygentki, Joanny Kenig, chórzystek i chórzystów".
 

 
Życzenia Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna
 
Chór swoim śpiewem upiększa nie tylko nabożeństwa w parafii, ale także poza nią w koncertach na rzecz środowiska, jak chociażby spotkania opłatkowe w okresie bożonarodzeniowym.
 

 
Chór Jubilat
 
„Gotowe jest serce moje o Boże!
Będę śpiewał i grał.
Zbudź się chwało moja.”