english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

4. Niedziela Pasyjna - Laetare

Materiały liturgiczno-homiletyczne

 

 

„Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami”.

 

Refleksje na temat Ewangelii wg św. Jana 6, 47-51

 

47.Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. 48.Ja jestem chlebem żywota. 49.Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali; 50.tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. 51.Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki; a chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata. 

     

Słyszałam kiedyś opowiadanie, które zawiera pewne ciekawe myśli. Otóż na pewnym zgromadzeniu diabłów debatowano na nad tym, jak zwodzić ludzi, by zebrać dobre żniwo.

 

Jeden powiedział: „Będę mówił ludziom, że nie ma PIEKŁA”.

 

”Tym wielu nie zwiedziesz” - odpowiedzieli inni. "Dużo ludzi wie, że JEST PIEKŁO".

 

Drugi rzekł: „Powiem im, że nie ma Boga”. ”- Ale wielu wierzy, że BÓG JEST” - dopowiedzili inni.

 

Trzeci długo myślał, a potem powiedział: "Ja powiem ludziom, że nie muszą się martwić ani NIEBEM, ani PIEKŁEM, BO MAJĄ DUŻO CZASU, by pomyśleć o Bogu”.

 

My chcemy dobrze i mądrze wykorzystać CZAS, bo wiemy, że nasz czas i Boży czas, nie są odmierzane tym samym zegarem. Jak wykorzystam DZIŚ ten czas, który został mi podarowany? „Kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny” - to czas terazniejszy, to moja decyzja DZIŚ.
 

„Miejcie wiarę w Boga” - tak zachęca nas sam Pan Jezus (Mk 11,22).
 

Czym jest prawdziwa wiara? Według Hebr.11,1 „jest PEWNOŚCIĄ tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.”
 

Brak wiary w Boga może pochodzić z niewiedzy lub uporczywego nieuznawania faktów.

 

Przyczyna braku wiary - Jan 5,44 „Jakże możecie WIERZYĆ WY, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, ktory jedynie jest Bogiem?”
 

Ograniczony zasięg poznania - 1 Kor 4.4 „Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan”. 1 Kor 2,14: ”Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać ...”

Wielu jest oszukanych: Mt 24,11 „I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.” Także w Ef 5,6 „Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów”,

 

Także w J 12,40 jest przestroga Chrystusa. „Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to Ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach”.

   
Będą osądzeni: Łk 10,16 „A kto was słucha,mnie slucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi tym, ktory mnie posłał”.

  

Nie mają nadziei: Mt 16,26 „Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?”

 

„Miejcie wiarę w Boga”, bo „bez wiary nie można podobać się Bogu” (Hebr 11,6), bo wiara pomoże przetrwać najtrudniejsze doświadczenia życia. Pan Jezus powiedział do setnika „Idź,a jak UWIERZYŁEŚ, niech ci się stanie! I został uzdrowiony sługa w tej godzinie”.

  
Jaka jest Twoja i moja wiara? Wiara przynosi OWOCE (Hbr 11)!

   
Dlaczego mamy wierzyć? Bo celem wiary jest zbawienie dusz ! (1 P 1,9).
 

Podstawą naszej wiary jest Słowo Boga Żywego. ON- JEZUS - jest, jak sam mówi, Chlebem Żywota. Mamy Nim się karmić każdego dnia, aby żyć na wieki. To najlepsza szansa dla nas wszystkich, by przeżyć godnie swoje życie i dojść do celu.

 
Kiedyś pewien misjonarz zapytał Chińczyka: „Po co żyjesz na tym świecie?” „Po to, aby jeść ryż”- odpowiedział zapytany. Dziś jest podobnie. Wielu też by powiedziało: aby korzystać z uroków świata, używać życia – ile się da! Chrześcijanin ma inny cel! Tym celem jest Królestwo Boże. A my jesteśmy turystami w drodze do tego Królestwa. Czy jesteś pewny, że droga, którą idziesz, jest tą właściwą drogą do tego celu? Jesteś pewny życia wiecznego? Na to pytanie każdy będzie musiał dać odpowiedz.

 

Gdyby ktoś zapytał żonatego mężczyznę, czy jest żonaty, a on odpowiedziałby - „Tak, trochę”, byłoby to śmieszne. Ale w sprawie pewności zbawienia, tak właśnie odpowiadamy. Jego Słowo daje nam pewność. Jego Słowo to pokarm na każdy dzień. Często jednak spożywamy Go „przy okazji” jakiegoś szczególnego wydarzenia - jak tort! Jezus nie chce być obecny w naszym życiu tylko okazjonalnie. Nie jest „tortem”, ale żywym pokarmem dla naszej duszy!
Pozwólmy, aby On dziś, stał się dla nas NADZIEJĄ I PEWNOŚCIĄ ZBAWIENIA.

  

diakon Anna Kajzar, Cieszyn