english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Akademia Młodych powstaje w Wałbrzychu

W dniu 19 kwietnia 2007 r. w sali książęcej Zamku Książ koło Wałbrzycha, miało miejsce spotkanie partnerów oraz instytucji zainteresowanych nowym projektem zainicjowanym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Wałbrzychu. Jest to pomysł utworzenia w mieście Międzynarodowej Akademii Młodych – miejsca, które byłoby centrum szkolenia, aktywizacji i wspierania młodzieży w oparciu o chrześcijańskie wartości.
 
W realizację projektu, prócz parafii, zaangażowane jest Centrum Misji i Ewangelizacji, Stowarzyszenie Joannitów Śląskich oraz lokalne instytucje.
  

 
Zakon Joannitów słynie z działalności na polu ratownictwa medycznego dlatego też pierwszym etapem realizacji projektu będzie zaproponowanie uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kształcenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Planowane są szkolenia z pierwszej pomocy dla uczniów i nauczycieli oraz utworzenie w szkołach amatorskich kół ratownictwa, w ramach których młodzież będzie mogła podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w kolejnych stopniach kursu. Szkolenia przeprowadzane będą w obiektach Klubu MMS współtworzonego przez parafię i CME w budynku parafialnym przy kościele Zbawiciela.
 

  

 
Docelowo, na działalność Międzynarodowej Akademii Młodych parafia zamierza przeznaczyć odzyskane przed czterema laty budynki po byłej parafii ewangelickiej w dzielnicy Szczawienko. Są to dwa duże, 3-kondygnacyjne obiekty (budynek byłej plebani i szkoły ewangelickiej) oraz trzeci, o wiele mniejszy, wybudowany w latach siedemdziesiątych XX wieku służący do niedawna jeszcze jako warsztaty szkolne – budynek ten przeznaczony jest na klub młodzieżowy. W budynku plebani będzie się znajdować siedziba Akademii, centrum szkoleniowo-warsztatowe oraz stacja diakonijna, zaś w byłej szkole baza noclegowa o standardzie schroniska młodzieżowego.
 
W spotkaniu, prócz zaangażowanych stron (gospodarza – ks. Waldemara Szczugieła i reprezentantów Rady Parafialnej, dyr. CME – ks. Grzegorza Giemzy oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Joannitów Śląskich – p. Klausa von Foerstera oraz Wolfa Freya, wzięli udział między innymi radni Rady Miejskiej na czele z przewodniczącą p. Agnieszką Kołacz-Leszczyńską i panem wiceprezydentem miasta p. Piotrem Sosińskim, który wyraził bardzo duże zainteresowanie przedsięwzięciem. Obecni byli także przedstawiciele Przedsiębiorstwa Zamek Książ, lokalnej prasy i proboszcz z Parafii Rzymskokatolickiej w Szczawienku.
  

 
Gośćmi spotkania byli także zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej, ks. bp. Ryszard Bogusz, ks. radca Waldemar Pytel, którzy wyrazili radość z tak potrzebnej inicjatywy oraz życzyli Bożego błogosławieństwa. Zaś obecny z ramienia Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich ks. Cezary Królewicz wyraził chęć wsparcia projektu przez ewangelickich biznesmenów. Gościem zagranicznym była też pani Barbara Burek z Hoyerswerdy, pracująca na co dzień w RAA (Regionalne Arbeitsstellen für Ausländerfragen, Jugendarbeit und Schule).
 
Jest to organizacja, która ma wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, szczególnie w tworzeniu klubów młodzieżowych i aktywizowaniu młodych ludzi na terenach trudnych ekonomicznie, o dużym wskaźniku bezrobocia (min. poprzez projekt Peer Leadership Training – szkolenie liderów młodzieżowych). Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję, że w oparciu o doświadczenia CME i RAA, przy wykorzystaniu potencjału Joannitów oraz wsparciu lokalnych władz i instytucji uda się parafii wałbrzyskiej doprowadzić do urzeczywistnienia zamierzeń związanych z powstaniem Międzynarodowej Akademii Młodych.
 
Iwona Holeksa