english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Anioły biznesu

W dniach 27-28 października 2007 roku odbyło się kolejne seminarium ogólnopolskie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich. Zorganizowane zostało ono w siedzibie Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. Przybyłych powitał ks. radca Janusz Sikora z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie wraz z dyrektorem cieszyńskiego Zamku, Ewą Gołębiowską i Edgarem Barcikowskim, prezesem SPE.
 

 
Głównym tematem obrad były możliwości finansowania małych i średnich przedsiębiorstw z pomocą tzw. Śląskiej Sieci Aniołów Biznesu SiLBAN. Specjalny wykład poświęcony temu zagadnieniu przygotował menedżer projektu SiLBAN Wojciech Grzyb. Uczestnicy zapoznali się z zasadami działania tej sieci, która powstała jako projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jej głównym celem jest zorganizowanie na terenie Śląska rynku prywatnego kapitału venture capital w formie regionalnej sieci powiązań wzmocnionej przez kontakty z tego typu sieciami w Europie i na świecie. Celem jest też poszukiwanie nowych metod i narzędzi finansowego wspomagania przedsiębiorstw oraz doskonalenia już istniejących, zmierzających do zwiększenia ich kapitałów własnych (private equity) i ich potencjału rozwojowego. Śląska Sieć Aniołów Biznesu SilBAN realizuje swoje cele poprzez umożliwienie kontaktów między Przedsiębiorcami/Projektodawcami innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych, a Aniołami Biznesu - prywatnymi inwestorami dysponującymi kapitałem i zainteresowanymi zaangażowaniem się w wiarygodne przedsięwzięcia o potencjalnie wysokiej stopie zwrotu. Z tego względu SilBAN zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przez uczestników Śląskiej Sieci Aniołów Biznesu, Kodeksu Etycznego Anioła Biznesu SilBAN i Przedsiębiorcy/Projektodawcy SilBAN, Regulaminu Śląskiej Sieci Aniołów Biznesu SilBAN, najwyższych standardów biznesowych oraz przestrzeganie norm prawnych szczególnie w zakresie polityki poufności.
 

 
Seminarium w Cieszynie było poświęcone również prezentacji nowej strony internetowej SPE (www.spe.pl) jak i prezentacji strony www.ebazafirm.pl, będącej owocem podpisanego na początku roku 2007 porozumienia pomiędzy SPE, Śląskim Zamkiem Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie oraz Forum Firm Miasta Radlin. Prezentacji dokonali Marek Heinrich z SPE oraz Anna Kańska-Górniak z Zamku. W części popołudniowej, oprócz licznych rozmów przedsiębiorców, uczestnicy zwiedzili Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Gościem seminarium był też Rudolf Stöhr z Hamburga jako koordynator niemieckiej Initiative, partnerskiej organizacji SPE dzięki której możliwe są praktyki zagraniczne polskich przedsiębiorców członków SPE.
 

 
Seminarium w Cieszynie, zgodnie z tradycją, zakończyło się udziałem w nabożeństwie w kościele Jezusowym na Wyższej Bramie.