english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Bóg jest Panem sprawiedliwym

„Sprawiedliwy jest Pan, nasz Bóg,
we wszystkich swoich dziełach,
których dokonał.
 
                                                             Dn 9,14
 
Bóg jest Panem sprawiedliwym,
Usprawiedliwiającym grzesznika
Przez śmierć krzyżową Syna swojego,
Dzięki któremu nasz grzech zanika.
 
To jest wszystko z łaski jego
Dla naszego wiecznego żywota
W jego – naszym niebiańskim królestwie,
Co uczyniła straszna Golgota.
 
                                                         P. A.
 
Bielsko, 16 września 2006 r.