english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Cztery Kościoły protestanckie w Giżycku wspominają M. Lutra

Po raz pierwszy w dziejach giżyckiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej nabożeństwo z okazji Święta Reformacji zgromadziło wiernych czterech Kościołów protestanckich działających na terenie miasta. Oprócz przedstawicieli Kościoła luterańskiego z proboszczem ks. Krystianem Borkowskim wspólnie modlili się wyznawcy Kościoła zielonoświątkowego oraz chrześcijan baptystów i adwentystów dnia siódmego ze swoimi duszpasterzami: Wojciechem Trybkiem, Zbigniewem Miksą i Tomaszem Żelazko.
 

„Warownym grodem” – śpiewają duszpasterze z czterech Kościołów protestanckich
 
– Marcin Luter mówił, że Kościół musi się reformować według słowa Bożego – podkreślił we wstępie ks. Borkowski. – Musimy patrzeć na swoje życie, współczesnych chrześcijan można określić bowiem jako ani zimnych, ani gorących, czyli ani wierzących, ani niewierzących. Czy jednak takie ma być nasze chrześcijaństwo? Nie możemy się wyłącznie odwoływać do historii, lecz musimy wspomnieć wydarzenie sprzed 490 lat, kiedy 95 tez Lutra pozwoliło zacząć reformy Kościoła chrześcijańskiego. Dziś jako bracia i siostry chcemy obdarowywać się nadzieją daną nam przez Pana.
 

  Zespół wokalno-muzyczny z Kościoła zielonoświątkowego uświetnił nabożeństwo pieśniami
 
Uroczyste nabożeństwo rozpoczął duet Państwa Seweryn z Kętrzyna pieśnią „Nie boję głosić się ewangelii”, po nim wystąpił zaś zespół z Kościoła zielonoświątkowego, śpiewając „Tyś jak skała, tyś jak wzgórze”. – Chcę widzieć Ciebie Panie, otwórz oczy naszego serca – mówił wokalista. – Jak dobrze jest rozkoszować się Twym słowem – dodawał, a do modlitwy dołączali kolejni wierni, część z nich z podniesionymi w górę rękoma.
 
Słowem Bożym usłużył następnie pastor Miksa, czytając pieśń synów Koracha z Psalmu 46, a Bogusław Mach z Mrągowa zaintonował na organach pieśń Reformacji „Warownym grodem jest nasz Bóg”. Po chwili jej słowa wypełniły wnętrze gościnnej ewangelickiej świątyni. –
  

Pastor Wojciech Trybek zachęcał wszystkich do czytania Bożego Słowa
 
Pismo Święte jest dla każdego z nas, aby je czytać i stosować – podkreślał w kazaniu pastor Wojciech Trybek. – Ono postawi nas na nogi i pokaże, co w życiu ma swoją wartość i co jest słuszne. Musimy się na nim oprzeć, aby nie chodzić w niepewności. Ktoś pytał mnie ostatnio, która wiara ma rację. Odpowiedziałem mu, że jeśli nie czytał Bożego Słowa, nigdy nie będzie tego wiedział. Patrząc na nasze życie, Bóg kładzie na nas wielką odpowiedzialność. Chce też je zmieniać, gdyż wie doskonale, jak wiele jest w nim do zrobienia. Boże Słowo to pokarm, o którym możemy powiedzieć, że nigdy się nam nie znudzi.
 

 
Półtorej godziny wspólnej modlitwy zakończyło zaproszenie wszystkich na projekcję filmu o Marcinie Lutrze do miejscowego kina „Fala”.
  
Tekst i foto: Waldemar Albowicz