english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Dzieci i młodzież z Górnego Śląska w górach

W dniach 10-17 lutego br. parafia ewangelicka w Katowicach zorganizowała zimowisko dla dzieci i młodszej młodzieży z Górnego Śląska w ośrodku misyjnym „Szarotka” w Szklarskiej Porębie. Pięknie położony budynek stał się tymczasowym mieszkaniem dla ponad 20. młodych ludzi, nad którymi opiekę sprawowali: Bożena Polak, studentka teol. Ewa Olencka oraz ks. Mirosław Czyż.W ramach zajęć katechetyczno-duszpasterskich omawiano tematy związane z problemami pojawiającymi się w okresie dojrzewania: wiara w magię i horoskopy, uzależnienia, relacje z rodzicami i przełożonymi. Dzieci i młodzież zapoznały się także z trudnymi losami holenderskiej misjonarki – Corrie ten Boom. Opiekunowie zachęcali także każdego dnia do czytania kolejnych rozdziałów Ewangelii Marka – księgi, w której Jezus „ukrywał” swoje mesjańskie pochodzenie. Uczestnicy zgłębiali poszczególne fragmenty z różnym stopniem zaangażowania, jednakże na koniec okazało się, że 7 osób zapoznawało się z treścią Ew. Marka każdego dnia, za co otrzymali drobne nagrody.

Drugim ważnym aspektem zimowiska był kontakt z naturą i czerpanie świeżego powietrza. Opiekunowie przygotowali kilka wycieczek: do Jeleniej Góry, do wodospadów Kamieńczyka i Szklarki oraz wyjście na basen. Nie zabrakło także szusów na nartach, sankach oraz plastykowych jabłuszkach.Uczestnicy mieli również możliwość zaznajomienia się z miejscową kulturą – zwiedzili Muzeum Mineralogiczne, Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Starą Chatę Walońską.

Kilka dni wypoczynku i zajęć na świeżym powietrzu pozwoliło wszystkim zaczerpnąć nowe siły do pracy i nauki oraz zdobyć nowe motywacje do poznawania Bożego Słowa oraz ufności do samego Stwórcy.Ze względu na położenie miejscowości, budynek „Szarotka” stanowi bardzo dobrą przystań dla różnych grup w sezonie letnim i zimowym. Troska gospodarzy ośrodka o dobrą strawę i miłą atmosferę dodatkowo zachęcają do organizowania obozów w tej górskiej krainie.

xmcz