english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

III Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Sibiu

Już po raz trzeci odbyło się Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne. Pierwsze spotkanie miało miejsce w 1989 w protestanckiej Bazylei, drugie w 1997 roku w katolickim Grazu.
W tym roku pielgrzymka ekumeniczna znalazła swój finał w prawosławnym mieście Sibiu
w Rumunii. Poprzedzona była spotkaniami w Rzymie, Wittenberdze oraz w Saint Maurice
w Szwajcarii. Spotkanie w Szwajcarii miało nieco inny charakter, ponieważ zgromadziło młodych delegatów, by tam mogli zapoznać się z historią zgromadzeń ekumenicznych, przepracować tematy, które będą poruszane i dyskutowane w Sibiu, jak również napisać swoje własne przesłanie, które później zostało dołączone do końcowego dokumentu opracowanego podczas Zgromadzenia w Rumunii.
 

 
III Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne rozpoczęło się 4 września i trwało do 9 września 2007 r. Ze strony polskiej udział w Zgromadzeniu wzięli bp Janusz Jagucki, bp Mieczysław Cieślar, Lidia Pałac oraz Dorota Czauderna - Pracka. Hasłem przewodnim były słowa „Światło Chrystusa oświeca wszystkich. Nadzieja na odnowę i jedność Europy". Ponad 2,5 tys. delegatów z Kościołów chrześcijańskich Europy przez kolejne dni słuchało wykładów, których podstawą były trzy tematy: Światło Chrystusa w Kościele, Światło Chrystusa w Europie, Światło Chrystusa w świecie.
 
Uczestnicy spotkania wzywali także do rozszerzenia Karty Ekumenicznej, która została podpisana w 2001 r. Przede wszystkim, podkreślano, że głównym zadaniem Kościołów Chrześcijańskich jest jej przestrzeganie i uznawanie.
  

 
Trzy główne referaty wygłosili kardynał Walter Kasper z Kościoła Rzymskokatolickiego, metropolita Cyryl z Kościoła Prawosławnego i bp Wolfgang Huber z Kościoła Ewangelickiego. Kardynał Kasper w swoim przemówieniu powiedział, że podziały wśród chrześcijan są porażką Kościołów w głoszeniu Ewangelii. Podziały te skutecznie doprowadzają do sekularyzacji społeczeństw. Nawiązując do stanowiska Watykanu, stwierdził, że gdy inne Kościoły są ranione i cierpią, on także odczuwa ból. Metropolita Cyryl podkreślił, że, mimo iż chrześcijanie różnią się w rozumieniu prawd wiary, to zawsze łączyło ich rozumienie człowieka. Metropolita wezwał również do solidarności chrześcijańskiej, która pomoże w stawianiu czoła współczesności, przeciwstawianiu się niesprawiedliwości. Natomiast biskup Huber w swoim przemówieniu wskazał, że fundamentem chrześcijańskiego świadectwa jest duchowość, zaś sercem duchowości ekumenicznej jest "walka o jedność w prawdzie". Wezwanie do jedności jest, bowiem równoznaczne z podjęciem poszukiwania prawdy, która jest w Chrystusie. Przewodniczący Rady Kościołów Ewangelickich Niemiec zaznaczył, że chrześcijanie nie mogą zadowalać się osiągnięciem porozumienia w sprawie wzajemnego uznawania chrztu, lecz powinni wciąż dążyć do wspólnego uczestnictwa w Eucharystii - dla zbawienia ludzi.
 

 
Podczas Zgromadzenia padło wiele słów zapewnienia, że ekumenizm w Europie powinien nabrać i nabierze nowego znaczenia. Kościoły powinny wyzbyć się chrześcijańskiego egoizmu, ponieważ jedność w Europie nie oznacza jednolitości wiary i Kościoła. Wspólnymi siłami, w swojej różnorodności, powinny one rozpocząć od wspólnej modlitwy, prawdziwego głoszenia Ewangelii i działań społecznych na rzecz każdego człowieka.
 
Zdaniem anglikańskiego biskupa Londynu Richarda Chartresa „tworzymy jedność nie przez to, że przypatrujemy się sobie nawzajem, ale dzięki temu, że patrzymy razem w tym samym kierunku". Na Zgromadzanie do Sibiu przybyli nie tylko przedstawiciele Kościołów, ale również przedstawiciele władz europejskich. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, podkreślił, że Kościoły odegrały, ale również nadal odgrywają wielką rolę, co znalazło wyraz w tekście Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej. Kościoły, scalają także Europę, jako kontynent, dlatego podkreślił, że należy słuchać tego, co mają do powiedzenia.
 
Nie tylko referaty, grupy dyskusyjne, fora wpisane były w program zgromadzenia, bowiem, organizatorzy Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) i Konferencja Kościołów Europejskich (KEK) zadbały, aby podczas całego dnia odbywały się również zajęcia alternatywne. Miały one miejsce w Kościołach różnych wyznań, a były to koncerty, medytacje, wystawy itd.
 
Ostatni dzień został zakończony na Piata Mare „celebracją światła”, gdzie zostały przedstawione Kościoły biorące udział w Zgromadzeniu, ale również artyści Europy zaprezentowali swoje rozumienie hasła przewodniego.
 
Dorota Czauderna-Pracka