english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

W dniach 22-26 września 2007 r. w Warszawie odbył się się III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Wzięło w nim udział około 400 uczestników z ponad 60 krajów, reprezentujących organizacje polonijne, instytucje naukowe i kulturalne, a także duchowieństwo - w tym także ewangelickie - oraz polskie media działające na obczyźnie.
 

Rozmiar: 30804 bajtów

Uroczystość zakończenia zjazdu poprzedziło nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy w Warszawie. Podczas nabożeństwa modlono się "o jedność Kościoła, pokój na świecie i pojednanie między narodami". Po przywitaniu zgromadzonych przez proboszcza parafii ks. Piotra Gasia, który też razem z proboszczem pomocniczym ks. radcą Sławomirem Sikorą odprawił liturgię Słowa, Słowo Boże czytali diakon Małgorzata Gaś – Stary Testament, biskup Tadeusz Pikus - Ewangelia. Lekcję oczytał bp Paweł Anweiler, który był oficjalnym delegatem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP na Zjazd Polonii 
 
Kazanie wygłosił Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Wielkiej Brytanii bp Walter Jagucki. "Łączy nas urodzenie, umiłowanie ojczyzny, języka polskiego" - mówił zwierzchnik luteran w Wielkiej Brytanii. Zachęcał także do "jednomyślności w głoszeniu światu Chrystusa". Wspomniał też męczennika z sprawę Kościoła i Ojczyzny bpa Juliusza Burschego, jak i swoją ordynację, której przed ponad 40 laty dokonał w tej świątyni bp Andrzej Wantuła. Po wspólnym wyznaniu wiary i apostolskim życzeniu pokoju, bp Walter Jagucki wezwał zgromadzonych do przekazania sobie znaku pokoju przez podanie ręki. W liturgii końcowej przedstawiciele wszystkich obecnych Kościołów wypowiadali intencje modlitewne.
 
 
Przed błogosławieństwem słowa pozdrowień oparte o Słowo Boże wypowiedzieli księża biskupi: Tadeusz Pikus i Janusz Jagucki.
 
Biskup pomocniczy rzymskokatolickiej archidiecezji warszawskiej bp Tadeusz Pikus podkreślił, że "każdy jest postawiony na ziemi, ale jest szczególna ziemia nazywana ojczyzną". "Na niej stoimy, ale także mamy ją w sercu i tam, gdzie będziemy, tam będzie ten kawałek ziemi" - powiedział.
 
Na zakończenie duchowni udzielili błogosławieństwa Aaronowego, a wierni odśpiewali "Boże coś Polskę". Podczas nabożeństwa zabrzmiały też utwory Jana Sebastiana Bacha i Stanisława Moniuszki.
 
W nabożeństwie wzięli udział oprócz wymienionych już duchownych bp Stanisław Piętak – zwierzchnik Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. w Republice Czeskiej, ks. Jan Gross i ks. Jan Hause. Obecny też był koordynator rzymskokatolickiego duszpasterstwa emigracyjnego abp Szczepan Wesoły, marszałek Bogdan Borusewicz oraz prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Andrzej Stelmachowski.