english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Iskra z obu stron - o partnerstwie polsko-szwedzkim

„Najważniejsze są kontakty osobiste, bez tego pierwszego porozumienia, nici wzajemnej sympatii, dużo trudniej buduje się potem partnerstwo” – powiedział Mats Lagergren, od września 2006 r. nowy koordynator ds. partnerstwa pomiędzy Diecezją Uppsalską Kościoła Luterańskiego Szwecji a Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce, odpowiedzialny za dział informacyjny Diecezji Uppsalskiej.

   

 
Troje przedstawicieli Diecezji Uppsalskiej odpowiedzialnych za kontakty partnerskie z Polską: Mats Lagergren, a także Maria Schildt, diecezjalna konsultantka ds. muzyki kościelnej oraz ks. Gunnar Sjöberg, dyrektor departamentu ds. rozwoju parafii, odbyło podróż studyjną do Polski w dniach 7-12 lutego br., której celem były odwiedziny w parafiach partnerskich w Polsce i nawiązanie nowych kontaktów. Goście ze Szwecji odwiedzili parafie ewangelickie w Bielsku, Ustroniu, Katowicach, Katowicach-Szopieniacach, Łodzi i św. Trójcy w Warszawie, gdzie mieli możliwość spotkania się z biskupami diecezjalnymi i proboszczami: biskupem Pawłem Anweilerem, biskupem Tadeuszem Szurmanem i biskupem Mieczysławem Cieślarem, ks. dr Włodzimierzem Nastem, ks. dyr. Sławomirem Sikorą, ks. Piotrem Wowry, ks. Adamem Maliną, ks.Ireneuszem Lukasem. Spotkali się także z Biskupem Kościoła bp. Januszem Jaguckim, Dyrektor generalną Diakonii Kościoła Wandą Falk i ks. Marcinem Brzóską, wikariuszem Biskupa Kościoła. Podczas tego spotkania ustalono także priorytety dalszej współpracy, jak m.in. możliwość rozszerzenia partnerstwa na inne parafie, zorganizowanie wspólnych seminariów, przepływ informacji dotyczący życia obu Kościołów; dyskutowano o możliwości podpisania dokumentu o współpracy partnerskiej pomiędzy parafiami w oparciu o porozumienie ogólnokościelne. Planowane jest także spotkanie zwierzchników Kościołów, z którymi Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP utrzymuje partnerstwo. Podczas nabożeństwa w kościele św. Trójcy w Warszawie ks. Gunnar Sjöberg przekazał pozdrowienia od Arcybiskupa Kościoła Szwecji Andersa Vejryda i biskupa Ragnara Perseniusa.

 

   
„To była bardzo udana, miła i cenna wizyta. Struktury partnerstwa wydaja się mocne, współpraca dobrze się rozwija, pojawiają się nowe pomysły i formy. To dobry znak” – stwierdził Mats Lagergren na zakończenie swojej wizyty w Polsce.
 

Partnerstwo między Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce a Diecezja Uppsalską Kościoła Luterańskiego Szwecji rozpoczęło się w 1991 r., w październiku 2006 r. zostało przedłużone na kolejne cztery lata, do końca 2009 r. W partnerstwie uczestniczy dziesięć parafii (po pięć ze strony polskiej i szwedzkiej): parafia katedralna Uppsala – parafia św. Trójcy w Warszawie, Gävle – parafia ewangelicka w Łodzi, Bollnäs/Renngsjö – parafia w Bielsku, Hälsingtuna – parafia w Ustroniu, Enånger/Njutånger – parafia w Opolu. Główne formy partnerstwa i współpracy miedzy parafiami to m.in. wymiana chórów, grup młodzieżowych, wzajemne wizyty, kontakty osobiste. „Specyfika każdej parafii jest inna, więc i partnerstwo w każdym przypadku wygląda trochę inaczej” – mówi Mats Lagergren.

 
Diecezja Uppsalska oprócz partnerstwa z Polską, utrzymuje także partnerstwo z Kościołem Ewangelicko-Luterańskiem w Zimbabwe i od roku z Kościołem Walii.
  

D. Lukas