english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Konfirmanci śladami Lutra

 W dniach 07–09 września 2007 r. tegoroczni konfirmanci z Diecezji Katowickiej podążali śladami ks. dr Marcina Lutra. Prawie pięćdziesięcioosobowa grupa, pod opieką ks. Mirosława Czyża i praktykanta Sebastiana Roszaka zwiedziła najważniejsze miejsca związane z osobą Reformatora.
 

 
Choć formalnie wycieczka rozpoczęła się w piątek rano, dwanaście piątkowych godzin poświęciliśmy na dojazd do schroniska młodzieżowego, w którym nocowaliśmy. Podróż „szlakiem Lutra” miała więc swój początek w sobotę rano. Obiektem, od którego zaczęliśmy zwiedzanie, był zamek Wartburg. Na zamku tym Marcin Luter ukrywał się przed papieskimi represjami. Tam też dokonał tłumaczenia Nowego Testamentu z języka greckiego na niemiecki oraz napisał Postyllę. Na Wartburgu zobaczyć można pokój, w którym mieszkał Luter, a także wystawę niezwiązaną z reformacją, poświęconą Elżbiecie z Turyngii.
 

 
Kolejnym miejscem, do którego dotarliśmy podczas naszej podróży, było Eisleben – miasto urodzin i śmierci Reformatora. Zobaczyliśmy tam dom, w którym Luter przyszedł na świat, muzeum poświęcone Lutrowi i miastu, a także dwa kościoły: św. św. Piotra i Pawła, w którym Reformator został ochrzczony oraz św. Andrzeja, gdzie wygłosił swoje cztery ostatnie kazania. Poznaliśmy także odkrytą niedawno naukową zagadkę na temat domu śmierci Lutra.
 

 
Noc z soboty na niedzielę spędziliśmy już w Wittenberdze. W niedzielę rano, po nabożeństwie młodzieżowym z Komunią Świętą, ruszyliśmy na dwugodzinny spacer po mieście. Najpierw zawitaliśmy w kościele zamkowym, gdzie Luter przybił swoje 95 tez i gdzie również znajduje się jego grób. Przewodnik przybliżył nam historię kościoła, a także opisał rzeźby i inne przedmioty, które się w nim znajdują. Kolejne ciekawe miejsca, jakie zobaczyliśmy w Wittenberdze to: rynek, na którym znajdują się pomniki Marcina Lutra i Filipa Melanchtona, kościół miejski (pierwszy kościół reformacji), w którym Marcin Luter i Katarzyna von Bora wzięli ślub, dom Filipa Melanchtona, a także dom Lutra. Po smacznym obiedzie i pamiątkowym zdjęciu przed drzwiami z tezami wyruszyliśmy w podróż powrotną.
 

 
Myślę, że ta trzydniowa wycieczka pozwoliła młodzieży dokładniej zapoznać się z życiem naszego Reformatora, a także – choć w niewielkim stopniu – przybliżyła epokę, w której działał.
 
Uważam, że bardzo cenna jest możliwość poszerzenia swej wiedzy konfesyjnej zdobytej na naukach konfirmacyjnych poprzez doświadczenie „na żywo” miejsc i obiektów, w których przebywał i działał ks. Marcin Luter – Reformator Kościoła.
 
Beata Kolarczyk
 
Inna uczestniczka (Sara Sikora) tak podsumowuje wycieczkę:
 
Moim zdaniem, wycieczka była bardzo interesująca. Polecam ją wszystkim przyszłym konfirmantom. Wiele zobaczyłam, a tym samym poszerzyłam swe horyzonty wiedzy o naszym Reformatorze i poznałam nowych znajomych.
 
Zdjęcia: Paweł Chwastek