english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Konkurs Poezji Metafizycznej

W piątek, 30 marca 2007 r. rozpoczęła się kolejna, V edycja Wojewódzkiego Konkursu Poezji Metafizycznej. Jego organizatorami są: Zespół Szkół im. Powstańców Śląskich i Liceum Ogólnokształcące w Rybniku oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha i Liceum Ogólnokształcące w Wiśle. Pierwszy etap odbył się w Domu Zborowym im. ks. bp. Andrzeja Wantuły Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle. Honory gospodarza pełnili: Danuta Kozyra – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle oraz ks. Waldemar Szajthauer – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle.
 
Gospodarze powitali przybyłą  z całego województwa śląskiego do Wisły młodzież – uczestników konkursu wraz z ich opiekunami. W Wiśle jako goście powitani zostali również współorganizatorzy konkursu z Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku z z-cą dyrektora Dariuszem Wantulokiem, który w wygłoszonym słowie powiedział:
  

 
Czymże jest czas? Czwartym wymiarem euklidesowej czasoprzestrzeni, do której nie sposób fizycznie powrócić? Ale każdy z nas myślami powraca do chwil, które minęły. I tak nasz konkurs może się już poszczycić małym jubileuszem – spotykamy się po raz piąty. Dla mnie osobiście ten konkurs, te spotkania zarówno tu, w Wiśle, jak i w Rybniku mają szczególny wymiar.
 
Z Wisłą kojarzą mi się piękne chwile dzieciństwa spędzane w Dziechcince: szum potoku, widok zagadkowego lasu czy łoskot parowozu ciągnącego wagony pociągu po wielkim wiadukcie do Głębiec. Teraz reprezentuję szkołę, która w tym roku będzie obchodzić jubileusz 85-lecia swoich urodzin. Szkołę, której mury opuściło tylu zacnych absolwentów. Wspomnę tu pierwszego absolweta ks. kardynała Bolesława Kominka, ks. abp. Damiana Zimonia (honorowego patrona naszego konkursu), czy Piotra Palecznego, który funduje nagrody dla uczestników konkursu.
 
Jestem ewangelikiem związanym z naszą śląską ziemią i bliski jest memu sercu ekumeniczny charakter tegoż konkursu. Niezmiernie cieszę się z obecności na każdej edycji naszego honorowego patrona ks. bp. Pawła Anweilera. Również wagę podnosi miejsce, w którym się dziś spotykamy – sala zborowa im. biskupa Andrzeja Wantuły, tak znaczącej postaci polskiego ewangelicyzmu. Na koniec chciałbym powrócić do postawionego na początku pytania. Myślę, Słowo, które tu będzie wypowiadane wznosi się ponad czwarty wymiar czasu. Życzę wszystkim uczestnikom wielu podniosłych wrażeń i jak w każdym konkursie - sukcesu!
 
Duchowy patronat nad konkursem pełnią: bp Paweł Anweiler - zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej oraz abp Damian Zimoń, Metropolita Katowicki. Ks. bp Paweł Anweiler nie tylko w duchu połączył się z uczestnikami konkursu, ale był również fizycznie obecny i skierował do zgromadzonych słowa pozdrowienia oraz biskupiego wskazania w oparciu o Boże Słowo. Tak było i tym razem. Swoje wystąpienie zatytułowane: Credo – wierzę, oparł biskup na słowie: „Słowo twoje jest pochodnią nogom moim I światłością ścieżkom moim” (Ps 119,105):
 

 
Wielce Szanowni Państwo, Droga Młodzieży!
 
Słowo napisane jest słowem oczekującym, żeby nie powiedzieć, iż nieco drzemiącym. Ono oczekuje na swojego czytelnika, a jeśli już, choć tak ostrożnie, dotknęliśmy drzemania, to powiedzmy, że słowo się budzi w myśli i sercu czytelnika, by wykonywać swoje dzieło. Słowo nie tylko odpowiednio człowieka nastraja, ale ma moc sprawczą. Słowo złe popycha ku złemu. Słowo dobre wyzwala człowieka do czynienia dobrze i dobrego dla drugiej istoty ludzkiej, która zostaje postawiona w centrum mojej uwagi jako zawsze bardzo istotna postać dla mego działania.
 
Obudzone we mnie słowo, jest też słowem, które mnie samego kształtuje. Bez tego nie mogło by być słowem kreującym moją postawę wobec drugiego człowieka. Tak się dzieje, gdy słowo przeczytane nie jest tylko epizodem mego czasu, ale staje się treścią mojej odpowiedzialności za życie. Oczywiście w naszym rozważaniu jesteśmy cały czas po stronie dobra.
Tym szczególnym dobrem dla nas jest Boże Słowo. Psalmista wyznaje, że ono rozświetla nasze drogi. Na świecie są one często kręte i ciemne, gdzie czyhają zasadzki złego. Słowo Boże przed nimi nas chroni i wskazuje właściwe drogi dla rozwoju naszej osobowości i godnego przejścia przez życie.
Moi Drodzy! Poezja religijna rodząca się i mówiąca w oparciu o Boże Słowo, niech będzie nie jakimś jednorazowym przeżyciem, ale doświadczeniem stale nas ubogacającym, odsyłającym i nakłaniającym do czynnej lektury Bożego Słowa, które „jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim”.
Szczęść Wam Boże!
 
Tą zachętą i wezwaniem psalmisty zakończył bp Paweł Anweiler swoje wystąpienie, by z innymi wsłuchiwać się w deklamacje. W szczególny sposób wsłuchiwało się w przedstawianą poezje jury w składzie: - przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Joanna Klima (wicedyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach), Lidia Tarczyńska (redaktor TVP Katowice), Małgorzata Urbańska (Liceum Ogólnokształcące w Wiśle).
   

 
Finał konkursu odbędzie się we wrześniu w Rybniku. Organizatorów cieszy wielka popularność konkursu i liczna grupa uczestników. Konkursem żywo zainteresowani są Burmistrz Miasta Wisła Andrzej Molin oraz Prezydent Rybnika Adam Fudali.