english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ks. Manfred Gringel przeszedł na emeryturę

W Niedzielę Palmową, dnia 1 kwietnia 2007 r., dokładnie w 65 rocznicę urodzin przeszedł na emeryturę ks. Manfred Gringel, proboszcz parafii ewangelickiej w Winterberg w Westfalii (Niemcy).
 

Ks. Manfred Gringel
 
Ks. Manfred Gringel pochodzi z Mazur. Do Niemiec wyjechał w roku 1978, a przedtem był przez 14 lat wikariuszem, a następnie IV proboszczem parafii w Wiśle.
 
Księdza Manfreda Gringela żegnało całe miasto z władzami i organizacjami, jak również superintendent okręgu kościelnego oraz miejscowy proboszcz rzymsko-katolicki w imieniu parafii katolickiej, jak i w imieniu szpitala katolickiego, w którym ks. M. Gringel był lubiany i szanowany, za jego pełną oddania służbę duszpasterską nie tylko wśród ewangelików.
 
Także jego żona Irena z domu Krużołek z Pierśćca pod Skoczowem jest znanym i lubianym lekarzem. Miejscowy wiceburmistrz w imieniu całego społeczeństwa Winterberg powiedział: "Ks. Manfred Gringel nie tylko głosił chrześcijaństwo, ale swą postawą i swoim przykładem zycia i służby pokazał nam jak ma wyglądać prawdziwe chrześcijaństwo".
 

   
Na zaproszenie Jubilata przybyła ze Śląska większa grupa gości: jego kuzynka - siostra przełożona Diakonatu „Eben-Ezer” Lidia Gottschalk z Dzięgielowa i jego koledzy - księża: Andrzej Czyż, Jan Gross, Emil Gajdacz, Waldemar Szajthauer, wraz ze swymi małżonkami.
 
W czasie uroczystego nabożeństwa pożegnalnego przemówił w imieniu całej delegacji ks. Andrzej Czyż.
  
Choć ks. Manfred Gringel od roku 1978 przebywał za granicą, ale nigdy nie zapominał o swej Ojczyźnie, o Mazurach gdzie się urodził i wychował, o Śląsku Cieszyńskim, gdzie służył z oddaniem jako duszpasterz przez 14 pierwszych lat po ordynacji i gdzie, zwłaszcza w Wiśle, zaskarbił sobie wiele serc.
  
Życzymy Mu wiele Bożego błogosławieństwa oraz spokojnej i długiej emerytury.
 
xjg