english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Księga Pamiątkowa Misja - Muzyka - Mazury

Podczas uroczystości związanych z 60. rocznicą urodzin bpa Janusza Jaguckiego Jubilatowi została wręczona "Księga Pamiątkowa - Misja - Muzyka - Mazury".

   

O genezie tej książki Komitet redakycjny tak pisze we wstępie:

    

Dobrą tradycją Kościoła jest wydawanie Księgi Pamiątkowej dla Biskupa Kościoła po przekroczeniu przez niego sześćdziesięciu lat. Takie publikacje ukazały się z okazji jubileuszy: bpa Jana Szerudy (70-lecie w roku 1959), bpa Andrzeja Wantuły (60-lecie w roku 1965), bpa Janusza Narzyńskiego (65-lecie w roku 1993), bpa Jana Szarka (60-lecie w roku 1996). Książka Misja, muzyka, Mazury jako kolejna zostaje ustawiona na tej szczególnej półce.
 

Jest ona z pewnością inna od wcześniejszych, tak jak rok 2007 różni się od roku: 1959 czy nawet 1996. Nie szukaliśmy naukowych tekstów o różnej tematyce, ale chcieliśmy przy pomocy doboru autorów i wtedy też tekstów szeroko opisać życie i zaangażowanie Jubilata. Jak przystało na współczesne czasy teksty uzupełniają liczne zdjęcia.
 

Kluczem do pokazania Jubilata są trzy słowa zawarte w tytule. Kolejne artykuły są bezpośrednim lub pośrednim przedstawieniem tego, co go interesuje lub co go szczególnie zajmowało i nadal zajmuje w jego służbie.

   
Misja to zaangażowanie się na różnych polach w działalność parafialną, a od czasu biskupowania ogólnokościelną i międzynarodową. Zawsze tej aktywności towarzyszyły szczególne zainteresowania ekumeniczne. Spróbowaliśmy to pokazać na przykładzie zabiegów o przywrócenie pamięci o krzyżu Brunona w Giżycku, mazurskiego sąsiedztwa z grekokatolikami i budowaniu mostów z Niemcami, szczególnie przez joannitów.

  
Muzyka to z jednej strony wykorzystanie darowanego talentu w służbie duchownego, a więc to pieśni i liturgia, a także chór parafialny. A z drugiej strony to muzyka pozwoliła nawet w trudnych minionych czasach na otwarcie drzwi i na spotkanie się oraz poznanie nawzajem przez ludzi, którzy wcześniej mijali się w oddali. To muzyka była ważnym środkiem misyjnym przez długie lata koncertów organowych i kameralnych w ewangelickich kościołach w Giżycku i Suwałkach.
  

Postaci bpa Janusza Jaguckiego nie można oderwać od jego krainy, jaką są Mazury. Urodził się w Sorkwitach koło Mrągowa, wychował w Szczytnie, przez ponad trzydzieści lat mieszkał w Giżycku i pracował w różnych parafiach na pograniczu mazursko-suwalskim. Przez dziesięciolecia, w skomplikowanych czasach towarzyszył Mazurom, przeżywał ich wyjazdy, szukał porozumienia z tymi, którzy osiedlali się na ich miejscu.
 

Dołączając się do wszystkich życzeń składanych Jubilatowi, namawiamy czytelników do zagłębienia się w zawarte tu teksty i poznanie czasami nowych spraw i zagadnień. Choć często autorzy sięgają do przeszłości, ich teksty mogą być dobrym impulsem do zadumy nad teraźniejszością i przyszłością Kościoła Jezusa Chrystusa.
 

Wydawcą książki jest Wydawnictwo Augustana z Bielska Białej. Książka liczy 128 stron, jest bogato ilustrowana, a na jej treść - oprócz wstępu i życzeń - składają się następujące artykuły:

      

ks. Marcin Brzóska, Pieśń na chwałę Boga – życie jubilata
bp Walter Jagucki, Atmosfera plebanii na Mazurach
bp Mieczysław Cieślar, Misyjne powołanie Kościoła w aspekcie biblijnym
abp Jeremiasz, Ekumenizm czy zderzenie cywilizacji
bp Tadeusz Pikus, Motywy i cel dialogu religijnego w Kościele Katolickim
Irena Barbara Wisełka-Cieślar, W stronę muzycznego sacrum – opracowania chorałowe Jana Sebastiana Bacha
ks. Jan Gross, Leitourgia lutherana adiaphora non est
ks. Janusz Sikora, Śpiew jest naszym życiem
Erwin Kruk, Krzyż nad Niegocinem
o. Piotr J. Kuszka osbm, Luteranie i grekokatolicy na Mazurach po 1945 roku
ks. Gisbert von Spankeren, Joannici w Polsce
ks. Sam Dalhgren, Szwedzka Kościelna Pomoc Mazurom
ks. Jan Badura, Zadomowienie w Biblii – bp Jan Szeruda

   

Pierwszy egzemplarz Księgi Pamiątkowej otrzymał Jubilat - bp Janusz Jagucki. 

  

Książka będzie w sprzedaży już w najbliższym czasie - w księgarniach specjalizujących się w literaturze religijnej, parafiach ewangelickich oraz bezpośrednio w Wydawnictwie Augustana i jej sklepie internetowym.