english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Laur Umiejętności i Kompetencji dla bpa T. Szurmana

Zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, bp Tadeusz Szurman otrzymał Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji, przyznawany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Ta prestiżowa nagroda została wręczona 27 stycznia 2007 roku w czasie uroczystości w Górnośląskim Centrum Kultury.

 

Mimo, że nagroda jest przyznawana już od 15 lat przez środowiska gospodarcze za szczególne dokonania na polu gospodarczym, to wyróżnionymi są również ludzie kultury, nauki i mediów. Biskup T. Szurman Kryształowy Laur odebrał z rąk prof. Jerzego Buzka, Wojewody Tomasza Pietrzykowskiego, Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej Janusza Steinhoffa oraz Przewodniczącego Kapituły Laurów 2006 Tadeusza Donocika.

   

Laureat otrzymał tę nagrodę m.in. za działalność duszpasterską, ekumeniczną, kulturalną, publicystyczną i dziennikarską w Polskim Radiu Katowice, za prowadzenie Wydawnictwa Głos Życia, za dbałość o zabytki, za wkład w kulturę muzyczną. W laudacji podkreślono również umiejętności Biskupa Tadeusza Szurmana w prowadzeniu skutecznego dialogu i to nie tylko religijnego.

 

 

 

Ksiądz Biskup, dziękując za wyróżnienie, podkreślił, że przyjmuje ten Kryształowy Laur jako wyraz docenienia całego środowiska ewangelickiego na Śląsku, które wnosiło i nadal wnosi wielki wkład w wielkoprzemysłowy charakter Górnego Śląska poprzez praktyczne krzewienie idei „ewangelickiego etosu pracy”.

 

 

Laurami uhonorowani zostali dotychczas m.in. Lech Wałęsa, abp Damian Zimoń, Andrzej Olechowski, abp Alfons Nossol, Jan Paweł II, Jerzy Buzek, Javier Solana, Jan Nowak Jeziorański, o. Mieczysław Krąpiec, Wojciech Kilar, Vaclav Havel, Tadeusz Mazowiecki, Władysław Bartoszewski.