english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Luteranie na świecie w 2006 roku

Światowa Federacja Luterańska (ŚFL), międzynarodowa organizacja skupiająca 140 Kościołów członkowskich w 78 krajach, opublikowała najnowszy raport na temat liczby luteran na świecie. W porównaniu z rokiem ubiegłym cyfra ta wzrosła o prawie 470 tysięcy i wynosi obecnie niespełna 67 milionów. 
 

 

Największy przyrost odnotowano w Azji (900 tys. nowych członków) oraz w Afryce (221 tys.), natomiast największy spadek liczby wiernych dotknął Europę (prawie 570 tys.) i Amerykę Północną (115 tys.). Ubyło także wiernych w Kościołach luterańskich nie przynależących do ŚFL.
 

Europa
 
Liczba luteran w Europie wynosi 37mln 430 tys., z czego największa liczba wiernych mieszka w Niemczech (prawie 13 mln). We wszystkich niemieckich Kościołach krajowych, zrzeszonych w ŚFL, odnotowano spadek liczby wiernych o prawie 180 tys. Największym liczebnie kościołem pozostaje w dalszym ciągu Kościół Krajowy Hanoweru – 3 mln 50 tys.
 
Największym Kościołem luterańskim na świecie pozostaje niezmiennie Kościół Szwecji (prawie 6,9 mln). Nieznaczny przyrost odnotowały kościoły Danii i Norwegii. Natomiast największy procentowy przyrost na kontynencie europejskim miał miejsce w Szwajcarii i Księstwie Lichtenstein (+10,6%).
 
Azja
 
Znaczny przyrost wiernych, aż o 25%, odnotował Protestancko-Chrześcijański Kościół Batak w Indonezji (o 750 tys.) i liczy obecnie 3 miliony 750 tys. członków. Procentowo największy wzrost (344 %) odnotował niewielki Luterański Kościół Sri Lanki, który ma obecnie prawie 5.400 wiernych.
 
Afryka 
 
Afrykański kontynent zamieszkuje ponad 15 mln luteran. W porównaniu z rokiem ubiegłym, liczba ta wzrosła o ponad 220 tys (1,47 %). Procentowo największy wzrost odnotował Luterański Kościół Ruandy (+77,4 %). Najwięcej nowych członków (188 tys.) pozyskał tradycyjnie Etiopski Kościół Ewangelicki Mekane Yesus. Dodatnie wskaźniki zaobserwowały luterańskie Kościoły w Mozambiku, Kenii oraz Sierra Leone.
 
Ameryka Łacińska
 
Niewielki wzrost liczby wiernych (+ 0,57 %) odnotowały Kościoły luterańskie w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Dodatnie statystyki rozpoczyna niezmiennie Ewangelicki Kościół Luterańskiego Wyznania w Brazylii, który zwiększył ilość wiernych o 1,1 procent i liczy obecnie 720 tys. członków. 
  
Ameryka Północna
 
W Ameryce Północnej liczba luteran spadła w sumie o 115 tys. członków (-1,41%). Największym w dalszym ciągu pozostaje liczący 4 miliony 850 tys. członków Ewangelicko-Luterański Kościół Ameryki (ELCA), który utracił prawie 80 tys. wiernych.
 

 
Całkowita liczba wszystkich luteran na całym świecie (włączając również Kościoły luterańskie nie należące do ŚFL) wzrosła o prawie 443 tys. i wyniosła na koniec 2006 roku 70.200.399. 

 

Zobacz również pełny wykaz statystyczny Kościołów luterańskich na świecie (w języku angielskim): LWF Statistics 2006 (w pdf)