english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Majówka w Ostoi Pokoju w Miechowiach

„ (...) Moim usilnym życzeniem jest,aby „Ostoja Pokoju” również w czasach przyszłych miała zawsze otwarte drzwi i serce dla wszelkiej ludzkiej niedoli (...)”.
 
Matka Ewa
   
W czwartek 17 maja 2007 r. mogliśmy cieszyć się taką właśnie otwartością i szczególną aurą Ewangelickiego Domu Opieki – spuścizny po wspaniałym dziele Matki Ewy z Miechowic. Zapewne i tym razem w oczach Ewy von Tiele Winckler – założycielki m.in. miechowickiego Diakonatu i Domu Opieki, na widok imprezy, jaką z wielka starannością przygotowała Dyrekcja oraz pracownicy EDO, zapłonąłby ten szczególny, zachowany w pamięci wielu osób blask radości, jaką daje służba bliźniemu i wspólne przeżywanie Bożego miłosierdzia.
 

 
Wraz z wieloma szanownymi gośćmi, m.in. bp. Tadeuszem Szurmanem, Prezydentem miasta Bytomia, przedstawicielami instytucji zajmujących się w Bytomiu opieką społeczną oraz mieszkańcami i pracownikami domów opieki z Miechowic, Bytomia oraz Ustronia,cieszyliśmy się wspaniałą atmosferą „majówki” w ogrodzie parafialnym.
 
Po powitaniu gości przez panią dyrektor Ilonę Niedobę, program uświetniły występy muzyków, m.in. barytona Jana Marii Dygi, którego wyśpiewane brawurowo, choć w nienajlepszych warunkach pogodowych, znane wszystkim ”szlagiery”, podgrzały atmosferę do tego stopnia, że trawnik przed kościołem zamienił się w estradę taneczną i zarazem galę piosenki biesiadnej. Po takich szaleństwach każdy z przyjemnością skorzystał ze wspaniałego poczęstunku, jaki zgotowały panie kucharki z naszego domu opieki .
 

 
Na zakończenie radość na twarzach uczestników imprezy wywołał występ uczniów ze szkoły podstawowej nr 54. Co jakiś czas prezentują oni przed mieszkańcami „Ostoi” swój repertuar i również tym razem, wcielając się w role gwiazd muzyki pop, zostali przyjęci przez publiczność gromkimi brawami. Mamy nadzieję, że - tak jak ujął to, dziękując za upominek od mieszkańców EDO, administrujący parafią miechowicką ks.Szymon Czembor - to spotkanie będzie „nowym otwarciem” Domu, który dzięki trosce i wytężonej w ostatnich kilku miesiącach pracy wielu osób, nie tylko stanie się domem spełniającym surowe wymogi Unii Europejskiej, ale również domem otwartym, pełnym uśmiechu i dowodem na to, że jesień życia może być pełna optymizmu.
 
KC