english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Młodzież gimnazjalna remontuje cmentarz ewangelicki

W miejscowości Kochowo, w odległości 600 m na zachód od szosy Słupca – Giewartów, wśród pól, leży stary cmentarz ewangelicko-augsburski. Został on założony ok. połowy XIX wieku przez miejscową ludność pochodzenia niemieckiego. Przybyli oni na te tereny w okresie zaborów. Niedaleko przebiegała granica rosyjsko-pruska, toteż Niemcy często przekraczali granicę i asymilowali się z miejscową ludnością, przynosząc ze sobą luterańskie wyznanie.
 
Cmentarz zajmuje 0,12 ha powierzchni. Usytuowany jest na planie prostokąta z wyraźnym podziałem na dwie kwatery. Najstarszy istniejący tam nagrobek Emmy Stiller pochodzi z 1870 roku, ale wiele mogił jest tam bezimiennych. Jeszcze kilka miesięcy temu wielka gęstwina chaszczy nawet nie wskazywała na to, że tam znajduje się stary, zabytkowy cmentarz, jeden z tych zapomnianych, których na terenie całej konińskiej parafii może być nawet 200.
 

 
Zainteresowało się nim jednak gimnazjum w Drążnej, które od lat podejmuje różne inicjatywy na rzecz swojego regionu. „Wcześniej odmalowywaliśmy przystanki autobusowe na terenie naszej gminy, teraz chcieliśmy poznając historię naszego regionu, mieć swój wkład w pielęgnowanie zabytków naszej małej ojczyzny, więc postanowiliśmy realizować projekt „Ślady Przeszłości” – mówi pani dyrektor gimnazjum Danuta Samul. W ramach tego projektu uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Drążnej zajęli się renowacją XIX-wiecznego cmentarza. Wspólnie wiele godzin przepracowali uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy Urzędu Gminy, mieszkańcy Kochowa oraz inne osoby i instytucje wspierające projekt. „Usunęliśmy zmurszałe pnie, uschnięte krzaki, wycięliśmy gałęzie i zarośla, wyzbieraliśmy śmieci, odpady oraz wygrabiliśmy liście. Kolejnym etapem naszych prac było zamontowanie krzyży, tablicy informacyjnej, ławek, bramy wejściowej, naprawienie ogrodzenia, a także wyrównanie drogi dojazdowej do cmentarza. Zostały również naprawione i uporządkowane nagrobki” – opowiadają nauczyciele.
   

Dyrektor Danuta Samul
 
Zbieranie odpowiedniej dokumentacji oraz formalne przygotowania trwały już od jakiegoś czasu, same prace remontowe rozpoczęły się w kwietniu. „To, że młodzież zdecydowała się realizować jakiś projekt, wcale nie oznacza, że traktowani byli ulgowo w czasie lekcji. Nic z tych rzeczy, wszystko robiliśmy popołudniami i w soboty, poświęcając na to wolny czas uczniów” – mówi katechetka gimnazjum w Drążnej. 
  
Końcowy efekt pracy młodzieży mogliśmy zobaczyć 14 czerwca 2007 roku. Wtedy właśnie odbyła się ekumeniczna uroczystość upamiętniająca odremontowany cmentarz, na którego terenie postawiono nowy krzyż cmentarny. Podczas uroczystości, prowadzonej przez dyrektor Danutę Samul, uczniowie oficjalnie złożyli obietnicę opieki "adopcji" nad ewangelicko-augsburskim cmentarzem w Kochowie. Uczniowie ślubowali troszczyć się o miejsce pochówku dawnych mieszkańców tych okolic, dbać o porządek i czystość cmentarza i pielęgnować pamięć o ludziach, którzy zostali tu pochowani.
 

 
Po uroczystym ślubowaniu oddano głos przedstawicielowi Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie, którym z upoważnienia ks. proboszcza Andrzeja Mendroka, był Eneasz Kowalski. Przeczytał on teksty biblijne oraz wygłosił rozważanie na temat wagi i roli krzyża w życiu człowieka. Nawiązując do odremontowanego cmentarza mówił, że podobnie jak tu jeszcze kilka miesięcy temu rosły krzaki, tak często wygląda i nasze życie. Zarośnięte krzewami zła i nienawiści, zaniedbane, trudno dostępne dla drugiego człowieka. Zdarza się nam wtedy oceniać życie takiego człowieka, sądząc, że dla tej osoby nie ma już ratunku. Przykład tego cmentarza pokazuje jednak, że zawsze jest nadzieja. Bóg pamięta o każdym człowieku i z Jego pomocą życie takiego człowieka może zostać odnowione i naprawione. Rozważanie Słowa Bożego zakończyło się ekumeniczną modlitwą przy krzyżu, w której oprócz przedstawiciela parafii luterańskiej z Konina uczestniczył proboszcz miejscowej parafii rzymskokatolickiej z Młodojewa – ks. Karol Brud.
 

 
Pod nowym krzyżem przedstawiciele władz złożyli następnie kwiaty oraz zapalili znicze. Młodzież przygotowała również program artystyczny, który zakończył całą uroczystość.
 
Z cmentarza wszyscy uczestnicy udali się na poczęstunek do gospodarstwa agroturystycznego państwa Jarzyńskich, gdzie można było obejrzeć zdjęcia z prac remontowych na cmentarzu oraz podzielić się refleksjami z realizacji projektu „Ślady Przeszłości".
 
Katarzyna Cieślak