english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Modlitewne Spotkanie Kobiet

13 stycznia w kaplicy Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie odbyło się pierwsze w tym roku Modlitewne Spotkanie Kobiet zorganizowane przez Duszpasterstwo wśród Kobiet CME. Rozmyślanie i modlitwę poprowadziła Renata Hinrichs opierając się na haśle biblijnym Kościoła na rok 2007: Oto ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie?(Iz 43,19a), a także na innych, wybranych wersetach z 43. rozdziału Księgi Izajasza.
Spotkanie rozpoczęło się podziękowaniem za cały rok 2006. Prowadząca przypomniała wspaniała Bożą obietnicę zapisaną w 2 wierszu 43. rozdziału Księgi Izajasza: Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię, i każda z sióstr mogła pomyśleć o Bożej ochronie oraz Jego prowadzeniu podczas ubiegłego roku i podziękować Mu za to. Główna część rozmyślania koncentrowała się na tym, że Bóg nie chce, abyśmy żyli przeszłością, chce byśmy szli do przodu, jest Bogiem zmian. Ludzie mają tendencję do pielęgnowania w sobie dawnych uczuć czy przeżyć. Żyjemy wspomnieniami i uważamy, że kiedyś było lepiej. Bóg jednak, w Księdze Izajasza, mówi wyraźnie: Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło już nie zważajcie! Oto ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu (Iż 43, 18-19). My boimy się zmian i tego, co przyniesie przyszłość. Bóg ma wszystko pod kontrolą i, jak sam powiedział, już teraz przygotowuje w naszym życiu rzecz nową, piękną i wspaniałą. Możemy tego nie dostrzegać, może nam się wydawać, że kroczymy po pustyni i nie potrafimy znaleźć właściwej drogi. Bóg jednak czyni drogę tam, gdzie jej nie widać i chce byśmy nią szli nie zastanawiając się, co będzie dalej. Rozmyślanie Renaty Hinrichs było wezwaniem do tego, by otwierać się na Boże działanie i z niecierpliwością oczekiwać wspaniałych rzeczy, które Bóg dla nas przygotował.Między modlitwami i kolejnymi fragmentami rozważania był tez czas na uwielbianie Boga śpiewem, który poprowadziła Eugenia, słuchaczka Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie. W czasie spotkania zostały także przedstawione plany Duszpasterstwa wśród Kobiet na rok 2007.Julita