english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Modlitwa jubileuszowa

Wielki Boże!
Jako Ojciec spoglądałeś i patrzysz na nas
                                                               dzieci swoje.
Stwórczym Słowem ciągle uzdalniasz
                                                               do służby Ewangelii.
W niej dałeś nam wielką radość w Synu swoim
                                                               Jezusie Chrystusie!
Zmartwychwstały Panie!
Umacniaj wiarę naszą swoim boskim:
                                                               „Pokój wam!”
Pozwól nadal rozprzestrzeniać wieść zbawienia,
                                                               które tylko w Tobie mamy.
Dziękujemy za obecność i działanie
                                                               Ducha Świętego!
Jego darami rozbudzeni pragniemy być
                                                               szczyptą soli tej ziemi.
Duchu Święty!
Udzielaj mądrości z nieogarnionej
                                                               swojej skarbnicy.
Ogarnij nas wszystkich tu dziś zgromadzonych
i wyzwalaj ku prawdzie, dobru i pięknu!
Trójjedyny Boże, pobłogosław nam łaskawie.
                                                               Amen. Tak niech się nam stanie!
 
P. A.
15 lat „Augustany”, Bielsko, 27 kwietnia 2007 r.