english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nabożeństwo po kilkuset latach

Patrz również: Zwiastun Ewangelicki    -    foto   -   video
 
 
Minęło kilka wieków, odkąd przy leśnym kamieniu „Do Wiary”, znajdującym się przy szlaku górskim niedaleko miejscowości Lipowa Ostre na Żywiecczyźnie, po raz ostatni odprawiono nabożeństwo. Miejsc podobnych temu, gdzie prześladowani za wiarę ewangelicy chronili się przed władzą świecką i duchową, jest kilka, ale znajdują się głównie w historycznych granicach Śląska Cieszyńskiego po obu stronach Olzy. Kamień „Do Wiary” jest prawdopodobnie jedyną taką pozostałością po leśnym „kościele” na terenach Małopolski (Galicji).
 

 
O istnieniu kamienia, w przypadkowej rozmowie z sędziwym Michałem Szalbotem z Wisły, dowiedział się proboszcz parafii w Szczyrku-Salmopolu – ks. Jan Byrt. Wraz z miejscową młodzież postanowił odnaleźć ten historyczny głaz. Poszukiwacze odbyli kilka wypraw. Siódma z kolei zakończyła się sukcesem.
 

 
Ks. J. Byrt od razu rozpoczął także poszukiwania szczegółowych danych w beskidzkich archiwach. Do dziś nie znaleziono zbyt wielu szczegółów. Prawie pewne jest to, że na kamieniu wyryty był napis: „Jam jest Pan Bóg twój, nie będziesz miał innych Bogów obok mnie”, a także krzyż i kielich. Sprawa wymaga dalszych badań. Słowa i symbole zatarły się i nie przetrwały do współczesnych czasów.
 

 
Nie przeszkodziło to jednak w podjęciu inicjatywy zorganizowania ekumenicznego nabożeństwa przy sakralnym kamieniu. Odbyło się ono w niedzielę, 30 września 2007 r. Na nabożeństwo, które odprawili: ks. Jan Byrt oraz ks. Henryk Mach z Bielska-Białej przybyło do leśnego kościoła ponad 200 osób. Piękna pogoda oraz naturalny wystrój świątyni ubarwiły i pogłębiły przeżycia duchowe wiernych.
 

 
Podczas nabożeństwa ks. J. Byrt wyraził swoją radość, że po kilkuset latach ponownie może w tym miejscu rozbrzmiewać Słowo Boże oraz modlitwa i pieśń ku chwale Boga. Dodał, że obecne warunki pozwalają bez przeszkód gromadzić się w kościołach, że nie trzeba obawiać się prześladowań za wiarę. To Bóg w swym miłosierdziu sprawił, że ludzie potrafili i potrafią wznieść się ponad stereotypy oraz dzielące bariery, otwierając się na bliźniego. Prawdą jest – zdaniem proboszcza z Salmopola – że ważne rozstrzygnięcia ekumeniczne zapadają w wysokich gremiach kościelnych, tym niemniej prawdziwą ekumenię tworzy się „od dołu”, gdzie chrześcijanie wielu wyznań spotykają się na jednym miejscu, by modlić się do tego samego Boga.
 

 
Licznie przybyli wierni przepełnieni byli pozytywnymi przeżyciami duchowymi, dlatego też to z ich strony wypłynął impuls, by nabożeństwa przy kamieniu „Do Wiary” kontynuować.
 
Patrz również: Zwiastun Ewangelicki    -    foto   -   video