english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowe księgi liturgiczne

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP otrzymał w czasie obrad 1 sesji XII Synodu Kościoła w Wiśle w dniach 14-15 kwietnia 2007 r. dwie nowe księgi liturgiczne: drugi tom Choralnika oraz tom kolejny tom drugiej części Agendy - Ślub kościelny.
 
W czasie uroczystego koncertu w wiślańskim kościele św. ap. Piotra i Pawła dyrektor Wydawnictwa „Augustana” w Bielsku Białej ks. Jerzy Below wręczył bp. Januszowi Jaguckiemu i ks. prezesowi Janowi Grossowi dwa pierwsze egzemplarze nowego Choralnika cz. 2 – liturgia.
 
Pierwsza część Choralnika wydana przez Wydawnictwo Augustana we wrześniu roku 2005 zawiera akompaniament organowy do wszystkich pieśni Śpiewnika Ewangelickiego z roku 2002, natomiast obecnie wydana druga część Choralnika zawiera akompaniament organowy do liturgii nabożeństwa. 
  
W skład podkomisji, która opracowała druga część Choralnika weszli: ks. Jan Gross, przewodniczący, Ewa Bocek-Orzyszek, Henryk Orzyszek i Mirosław Bliwert. Z komisją współpracował bp Tadeusz Szurman i Tadeusz Sikora.
 
Choralnik zawiera 132 strony dużego formatu. Składa się z wprowadzenia, działu A, zawierającego pełna liturgię nabożeństwa głównego ze Spowiedzią i Sakramentem Ołtarza [Eucharystii] oraz liturgią nabożeństwa Słowa Bożego. W dziale B zawarte są dodatkowe i uzupełniające melodie do nabożeństw. W dziale C zawarte są melodie do psalmów jak tez melodie do codziennej modlitwy liturgicznej ze Śpiewnika Ewangelickiego. Choralnik kończy się objaśnieniem liturgii luterańskiej, także jej historycznym rozwojem, który może posłużyć czytelnikom do lepszego jej zrozumienia, przybliżenia i praktykowania.
  
Podczas obrad Synodu swoją "premierę" miała też Agenda liturgiczna, zawierająca  porządek ślubu kościelnego. Na jej treść składa się słowo Biskupa Kościoła na temat małżeństwa i rodziny, słowo Synodalnej Komisji ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej, praktyczne wskazówki z Pragmatyki Służbowej, zapowiedzi, porządek liturgiczny zawarcia małżeństwa w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, schemat zawarcia małżeństwa w czasie nabożeństwa eucharystycznego, porządek zawarcia małżeństwa osób o różnej przynależności wyznaniowej przy obecności duchownych obydwu wyznań, części zmienne do wyboru oraz jubileusz małżeński.
 
Agenda zawiera 102 strony w jasnej oprawie, a została wydana w Wydawnictwie „WARTO” w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie.
 
Kilka dni później ukazał się w Wydawnictwie Warto kolejny tom Agendy II, zawierający porządki poświęceń. Składają się nań następujące porządki: poświęcenie kamienia węgielnego, poświęcenie nowego kościoła, poświęcenie sprzętów i naczyń liturgicznych, poświęcenie nowego lub poszerzonego cmentarza, poświęcenia domów i mieszkań oraz miejsc użyteczności społecznej.
 
Biskup Kościoła bp Janusz Jagucki w słowie wstępnym do kolejnych tomów II części Agendy z dnia 19 marca 2007 r. pisze: „W imieniu Władz Kościoła pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przez minione lata dokładali starań, aby zostawić młodemu pokoleniu tę księgę liturgiczną, którą wydajemy w kolejnych tomach, zawierających poszczególne obrzędy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej na chwałę Trójjedynego Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego".
 
ks. Jan Gross