english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowe władze Generalnej Konferencji Kaiserswerthskiego Związku Ewangelickich Diakonatów

Od blisko 150 lat działa na terenie Europy Ewangelicki Związek Diakonatów noszący w nazwie słowo Kaiserswerther od miejscowości koło Dusseldorfu, gdzie został założony pierwszy ewangelicki diakonat żeński i wielkie dzieło miłosierdzia. Założycielem był pionier dzieła diakonijnego w naszym Kościele - ks. Teodor Fliedner.
 
Diakonissen
 
Dziś skupia on ponad 100 ewangelickich Diakonatów i ośrodków diakonijnych na terenie Europy, ale i też w innych częściach świata ( np są ewangelickie diakonaty w Indiach, Japonii, Korea Południowej czy w USA). Biuro związku mieści się obecnie w Berlinie, na na jego czele stoi Generalna Sekretarz dr Christine-Ruth Muller , która na bieżąco wraz ze współpracownikami zajmuje się działalnością związku . Nad całością działań i planów oraz koordynacji związku działa 14-osobowe Prezydium, w którego to skład wchodzą wybrani przez generalną konferencje przedstawiciele różnych diakonatów i z różnych regionów – krajów.
 
Podczas tegorocznej konferencji , która odbyła się w czerwcu 2007 roku w Lahti w Finlandii zostało wybrane przez delegatów nowe Prezydium. Po raz pierwszy w blisko 150-letniej historii związku wszedł również delegat z Polski. Został nim wybrany ks. Marek Londzin, duszpasterz a zarazem prezes zarządu Ewangelickiego Żeńskiego Diakonatu „Eben – Ezer” w Dzięgielowie. Ponadto do Prezydium weszli przedstawiciele następujących krajów: Norwegii , Danii , Finlandii, Austrii, USA, 5 z Niemczech, Francji, Szwajcarii i z Polski.
 
  Schwestern
 
Pierwsze posiedzenie prezydium po wyborze i jego ukonstytuowanie miało miejsce w dniach 15-16 listopada br. w Berlinie w centrum Luterańskiego Kościoła Szwecji. Tam dokonano wyboru nowego prezesa , którym został ks. Christof Naef ze Szwajcarii, duszpasterz diakonatu w Bernie oraz dyrektor prowadzonych przez ten diakonat ośrodków diakonijnych. Zastąpił om długoletniego prezesa ks. dr Gerharda Gablera z Austrii z prezesa i duszpasterza diakonatu Gallneukirchen. Na wiceprezydentów zostały wybrane dwie panie: siostra przełożona Diakonatu Neuendettelsau Roswitha Buff oraz rektor szkoły diakonijnej w Lahti - diakon Terttu Pohjolainen z Finlandii. Prezydium na swoim roboczym spotkaniu zajęło się przygotowaniami do 150-lecia związku , które przypadną w roku 2011 i obchodzone będą w diakonacie w Kaiserwerther oraz bieżącymi sprawami, podejmując wiele ważnych i istotnych decyzji. Modlitwą wszystkich członków prezydium jest, aby wszechmogący Bóg nadal błogosławił i pomnażał służbę miłosierdzia bliźniemu w imieniu Jezus poprzez diakonaty. I pomimo kryzysu pomagał odnajdywać nowe drogi i możliwości służby.
 
ks. Marek Londzin 
zdjęcia: www.kaiserswerther-verband.de