english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowy Biskup Kościoła luterańskiego w Austrii

Bünker, MichaelSynod Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Austrii wybrał na swoim posiedzeniu w Eisenstadt nowego zwierzchnika. Został nim ks. dr Michael Buenker (53 lata). Urząd obejmie 01 stycznia 2008 r., kiedy to dotychczasowy bp Herwig Sturm odejdzie na emeryturę.
 
Biskup-elekt przedstawił wstępną wizję działań w Kościele. Opiera się ona na przeświadczeniu, że Kościół ma być otwarty i skory do reform. Stwierdził również, że należy stosować różne środki, by zmotywować i uzdolnić kobiety do zaangażowania we wszelkich formach aktywności kościelnej.
Michael Buenker urodził się w austriackiej miejscowości Leoben. Studiował teologię w Wiedniu, gdzie również obronił rozprawę doktorską (1981 r.). Następnie służył jako proboszcz w parafii Wiedeń-Floridsdorf. Od 1991 r. piastował funckję dyrektora Ewangelickiej Akademii Pedagogiki Religijnej w Wiedniu. W 1999 r. został wybrany duchownym nadradcą kościelnym Kościoła E-A w Austrii. Od 2003 r. prowadził wykłady na fakultecie teologicznym Uniwersytetu w Wiedniu. W 2006 r. został wybrany Sekretarzem Generalnym Wspólnoty Kościołów Ewangelickim w Europie (GEKE).

Buenker jest żonaty, ma dwójkę dzieci i jednego wnuka.
Kościoł Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Austrii liczy 314.000 wiernych. Od 1947 r. jest członkiem Światowej Federacji Luterańskiej.