english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowy numer EWANGELIKA

W drugiej połowie lutego br. ukazał się pierwszy w tym roku numer kwartalnika Diecezji Katowickiej EWANGELIK. Poniżej przedstawiamy omówienie numeru dokonane przez jego redakcję.

 


 

Pierwszy tegoroczny zeszyt „Ewangelika” wita Czytelników zmianą logo widocznego na okładce (z poprzednim trwaliśmy przez cztery lata), ale również pewną – niewielką – podwyżką ceny. Cena ta i tak nie pokryje kosztów druku i dystrybucji kwartalnika, który jest dofinansowywany z budżetu wydającej to pismo Diecezji Katowickiej naszego Kościoła.
  
Linia programowa „Ewangelika” nie ulega jednak zmianie i kontynuujemy w piątym roku ukazywania się pisma jego tradycyjne już działy i tematy.
  
Obok tematyki religijnej, reprezentowanej w tym numerze przede wszystkim przez teksty księży Ryszarda Borskiego i Mirosława Czyża, poruszamy tematy historyczne w tekstach Jan Szturca i Tomasza Hajewskiego. Nie da się też uciec od polityki, rozmawiamy z jednym z najważniejszych polityków województwa śląskiego, przewodniczącym sejmiku wojewódzkiego, Piotrem Ziencem.
 
Odwiedzamy tym razem parafię w Jastrzębiu Zdroju (Ruptawie), ale zaglądamy także do Gliwic, a także do Wittenbergii i Wilna! Kontynuujemy nasze „Strony literackie”, zachęcamy zarazem Czytelników do spróbowania swych sił na polu prozy, poezji, reportażu, czy w innych formach literackich. Zapewniamy profesjonalną redakcję tekstów!
 
Jako pokłosie naszego ostatniego konkursu fotograficznego zamieszczamy kolejną wkładkę z fotografiami autorstwa tym razem Aleksandry Brudny z Goleszowa – laureatki III nagrody. Zapraszamy też do nowego konkursu „Ewangelika”, który będzie konkursem poetyckim.
 
Zapraszamy zatem do lektury nowego numeru „Ewangelika”, a także do współpracy z redakcją – zachęcamy do nadsyłania informacji, fotografii, swoich tekstów... 
   
Więcej: Kwartalnik Diecezji Katowickiej EWANGELIK