english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowy proboszcz w Chorzowie

W niedzielę, 26 sierpnia 2007 r. w kościele ewangelickim im. ks. Marcina Lutra w Chorzowie odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji wprowadzenia w urząd nowego proboszcza chorzowskiej parafii - ks. Bogusława Cichego. Aktu wprowadzenia dokonał zwierzchnik Diecezji Katowickiej, bp Tadeusz Szurman w asyście ks. prezesa Jerzego Samca i ks. proboszcza Jerzego Romańskiego.
  

 
W uroczystości wzięli udział księża z Diecezji Katowickiej i Cieszyńskiej, księża z Kościoła Rzymskokatolickiego, członkowie władz diecezjalnych, przedstawiciele władz samorządowych, parafianie z Chorzowa i okolicznych parafii, w tym m.in. były premier Jerzy Buzek.
  
Wybór ks. Bogusława Ciechego na proboszcza chorzowskiej parafii został dokonany przez Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Chorzowie w niedzielę 17 czerwca 2007 r., a następnie zatwierdzony przez Konsystorz Kościoła.  
 

  
Ks. Bogusław Cichy urodził się 17.08.1974 r. w Cieszynie. W latach 1989-1993 odbywał naukę w szkole średniej - w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej, a w 1993-1998 studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W latach 1998-2000 odbył studia podyplomowe z dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego i pracował na stanowisku redaktora w Wydawnictwie „Augustana” w Bielsku-Białej.
 
W okresie luty 2001 – luty 2002 przebywał na praktyce przedordynacyjnej w Parafii Brenna-Górki. W niedzielę 10.02.2002 r. został ordynowany w Brennej, gdzie następnie do czerwca 2004 r. odbył swój wikariat. W okresie lipiec – grudzień 2004 był na wikariacie w parafii w Mikołajkach, a od stycznia 2005 r. był wikariuszem parafii w Gliwicach.
 

 
Wprowadzenie ks. B. Cichego połączone było z pożegnaniem dotychczasowego chorzowskiego proboszcza, ks. Jerzego Romańskiego, który w tamtejszej parafii przepracował ostatnie 37 lat. Podziękowania ks. J. Romańskiemu złożyli bp Tadeusz Szurman i ks. radca dr Marian Niemiec oraz członkowie Rady Parafialnej. Podczas nabożeństwa podziękowano również pastorowej Adelajdzie Romańskiej za jej długoletnią służbę dyrygentki chóru parafialnego i inne działania w parafii.
  

 
Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Adelajdy Romańskiej, na organach grał Henryk Orzyszek.