english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowy zarząd oddziału PRE w Łodzi

W poniedziałek, 15 października 2007 r. w siedzibie zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi odbyło się Wyborcze Zebranie Oddziału Regionu Łódzkiego PRE. Zebranie otworzył dotychczasowy przewodniczący, bp Ludwik Jabłoński z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Przewodniczący złożył sprawozdanie z trzyletniej kadencji i podziękował za owocną współpracę. Następnie zebranie przeszli do kolejnego punktu spotkania, czyli do wyboru nowego Zarządu.
 
Do nowego Zarządu Regionu Łódzkiego PRE zostali wybrani: ks. Semko Koroza -przewodniczący (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. Marcin Undas - wiceprzewodniczący (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. Michał Makula - sekretarz (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. Piotr Kubicki - skarbnik (Kościół Starokatolicki Mariawitów).