english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Obrady 8. Światowego Kongresu ICPCC 2007 - cz. II

Tematem wiodącym drugiego dnia obrad było „Przetrwanie pośród kruchości życia i zniszczenia”. Z perspektywy teologicznej kwestię tę omówił profesor Ottmar Fuchs z wydziału teologii katolickiej Uniwersytetu z Tybingi, ukazując horyzont specyficznych relacji z Bogiem w obliczu doświadczania kruchości i zniszczenia. Natomiast z perspektywy społeczno-politycznej problematykę podjęła profesor teologii Valburga Schmidt-Streck z Brazylii.
 
Oprócz grup refleksyjnych uczestnicy Kongresu mogli dokonać wyboru jednego z szeregu warsztatów tematycznych, prowadzonych przez reprezentantów wszystkich kontynentów.
 
 
Podczas kolejnego dnia trwania obrad udano się do Wrocławia, gdzie w Auli Leopoldyna Uniwersytetu Wrocławskiego wysłuchano, w obecności arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego i biskupa Ryszarda Bogusza, wykładu profesora zwyczajnego uczelni Józefa Kosiana, dotyczącego teologicznej antropologii Dietricha Bonhoeffera.
 
We wrocławskim ratuszu przybyłych przywitał, prezentując różne oblicza Wrocławia, wice-prezydent miasta Adam Grehl, który następnie przyjmował władze ICPCC uroczystym obiadem. W trzech grupach udano się na rekonesans po Ostrowie Tumskim, by następnie zwiedzić czy to Panoramę Racławicką, Dzielnicę Wzajemnego Szacunku (Dzielnicę Czterech Świątyń), czy wreszcie zapoznać się z działalnością polskiego oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Bonhoefferowskiego, którą prezentował dr Janusz Witt.
 

 
W bazylice św. Elżbiety, w której w czasach Reformacji wygłoszono jedno z pierwszych kazań ewangelickich, odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, podczas którego przesłania do uczestników Kongresu wygłosili biskup Andrzej Siemieniewski i biskup Ryszard Bogusz. Uroczystym bankietem w murach parafii ewangelickiej zakończono niezwykle intensywny dzień poznawania Wrocławia.
 
Następnego dnia z wielkim zapałem przystąpiono do przypatrywania się praktycznym konsekwencjom i metodom duszpasterskim w obliczu zranienia i zniszczenia ludzkiego życia, np. w kontekście HIV, traumatycznych wydarzeń tsunami, wśród narodów zapóźnionych gospodarczo.
 
Kolejne szesnaście warsztatów stanowiło zaproszenie do zmierzenia się z wieloma aspektami tematu Kongresu: „«Skarb w glinianych naczyniach» Duszpasterstwo wobec kruchości życia i zniszczenia – indywidualne i systemowe perspektywy”.
 
Wieczorem odbyło się walne zgromadzenie ICPCC, na którym dokonano wyboru nowych władz, na czele z Prezydentem, którym została profesor dr Nalinii Arles z Indii.
 
W niedzielny poranek, zgromadzeni w rekordowej liczbie (jak na ten kościół) we wnętrzu świątyni Wang, wysłuchano kazania norweskiego profesora teologii ks. dr. Torna Johana Grevbo. Modlono się wraz z przedstawicielkami poszczególnych kontynentów. Przejmująco zabrzmiała Modlitwa Pańska, zmawiana w rodzimych językach. Błogosławieństwa udzielił ks. radca Edwin Pech, który po nabożeństwie przekazał szereg informacji związanych z wyjątkowym kościołem w Karpaczu.
 
Następnie goście mogli posilić się na terenie parafii, by wyruszyć w dalszą drogę. Warunki atmosferyczne nie pozwoliły na planowaną wyprawę na Śnieżkę, dlatego też udano się do Jeleniej Góry, by po zwiedzeniu miasta znów powrócić do Krzyżowej.
 
(ako)
 
czytaj również: Relacja - cz. I
 
Serwis fotograficzny: