english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Obrady Synodu Kościoła w Warszawie

W dniach 26-28 października 2007 r. w Warszawie odbyły się obrady 2. sesji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego XII kadencji.
 

 
Obrady synodalne rozpoczęły się nabożeństwem w kościele Świętej Trójcy w Warszawie, podczas którego kazanie wygłosił ks. prezes Jerzy Samiec.
 

 
W czasie nabożeństwa pozdrowienia przekazali zagraniczni goście - z Niemiec, Słowacji i Czech.
 
Właściwe obrady rozpoczęły się w piątkowy wieczór w Centrum Luterańskim przy ul. Miodowej 21.
 
 
Po zaprzysiężeniu nowych członków Synodu (ks. Tadeusz Makula, ks. Jan Cieślar, ks. Henryk Reske, Wanda Falk, ks. Jerzy Below), synodałowie wysłuchali sprawozdania Biskupa Kościoła Janusza Jaguckiego oraz Prezesa Synodu, ks. Jerzego Samca.
 
Po dyskusji nad wygłoszonymi sprawozdaniami piątkowe obrady zakończyło rozważanie Słowa Bożego i modlitwa wieczorna, wygłoszona przez ks. radcę Waldemara Pytla. 
 

 
W sobotę i niedzielę członkowie Synodu dyskutowali o wielu sprawach związanych z życiem Kościoła i funkcjonowaniem najważniejszych jego gremiów. W sobotnie popołudnie Synod wysłuchał też głównego referatu programowego, który przedstawił ks. prof. Bogusław Milerski. Jego tytuł: "Wychowanie chrześcijańskie – odpowiedzialność Kościoła ewangelickiego" odnosił się bezpośrednio do tematyki roku 2008 - Roku wychowania chrześcijańskiego. Ks. prof. B. Milerski powiedział m.in:
 
"Wychowanie dokonuje się nie tylko poprzez kształtowanie zdolności poznawczych, lecz również poprzez doświadczenie rzeczywistości. Wyrazem odpowiedzialności edukacyjnej Kościoła jest więc nie tylko nauczanie, ale również wychowanie poprzez możliwość dokonywania bezpośrednich doświadczeń.
 
Innymi słowy, w edukacji nie chodzi tylko o mówienie o modlitwie, miłości, więzi, itp., ale również o ich przeżywanie. Rolą wychowania jest umożliwianie wychowankowi zdobywania nie tylko wiedzy, lecz również takich doświadczeń, które mają znaczenie wychowawcze. Na tym jednak wychowanie się nie kończy. Istotną jego cechą jest również refleksyjne przepracowanie zdobywanych doświadczeń. Co więcej, istnieją takie typy doświadczeń, które w zaplanowanym procesie wychowawczym w sposób bardzo ograniczony, bądź w ogóle nie są dostępne bezpośrednio.  (...) To, co czynimy w wychowaniu, to refleksja nad przekazami, świadectwami czy relacjami dotyczącymi różnych sposobów doświadczania rzeczywistości. Innymi słowy, w procesie wychowania chrześcijańskiego wychowankowie nie tylko doświadczają rzeczywistości bezpośrednio, lecz przede wszystkim pośrednio, poprzez analizę opisów doświadczeń". 
  
ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski    
 
Na zakończenie sobotnich obrad synodałowie wysłuchali koncertu muzycznego w wykonaniu Kameralnego Zespołu Wokalnego "Modo Maiorum", uzupełnionego o teksty Dietricha Bonhoeffera, odczytywane oprzez ks. radcę Piotra Gasia.   
   

 
Niedzielny poranek rozpoczęło nabożeństwo komunijne, w czasie którego kazanie wygłosił bp Tadeusz Szurman. 
    

   
Podczas obrad Synod przyjął również m.in. budżet Konsystorza, zmiany do Funduszu Socjalnego i uchwalił osobowość prawną nowej jednostki - Wydawnictwa Augustana z siedzibą w Bielsku Białej. Uchwalono też drobne zmiany porządkujące niektóre przepisy prawa kościelnego oraz przekazano szereg wniosków do realizacji i zaopiniowania poszczególnym komisjom synodalnym.
 
Czytaj również: Kazanie bpa Tadeusza Szurmana 
Więcej zdjęć: Zwiastun Ewangelicki