english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Obrady Synodu największego Kościoła luterańskiego w USA

W dniach 6-11 sierpnia 2007 r. w Chicago (USA) miało miejsce 10. Zgromadzenie Generalne Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Ameryki (ELCA). Około 2000 delegatów najwyższej władzy tego Kościoła debatowało nad zagadnieniem „Życie w cudownej łasce Bożej”.
 
Podczas obrad wprowadzono do powszechnego użytku nowy śpiewnik kościelny oraz nową agendę liturgiczną. Dyskutowano również nad programem zatytułowanym: „Księga Wiary: luteranie czytają Biblię”. Jest to nowa inicjatywa, która została podjęta w Kościele w związku ze słabnącą praktyką czytania Biblii przez wiernych. Motywacja do zagłębiania się w lekturę Biblii ma także stanowić istotny wkład w proces edukacyjny.
 
Inną kwestią, jaka poruszana była przez uczestników, to zagadnienie ludzkiej seksualności – szczególnie zjawisko homoseksualizmu. Wysłuchano referaty na ten temat opracowane na podstawie dokumentów poszczególnych diecezji i gremiów kościelnych. Oficjalny dokument w tej sprawie ELCA przegłosuje i poda do publicznej wiadomości na kolejnym Zgromadzeniu, jakie odbędzie się za dwa lata w Minneapolis.
 
Ważnym punktem obrad były wybory Biskupa Kościoła. Zwierzchnikiem Kościoła na kolejną 6-letnią kadencję wybrano ponownie bp. Marka S. Hansona. Obok tej funkcji, bp Hanson jest również (od 2003 r.) prezydentem Światowej Federacji Luterańskiej – organizacji skupiającej ponad 66 mln luteran z całego świata.