english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Obrona pracy doktorskiej

Ks. M. NiemiecW czwartek 24 maja 2007 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego miała miejsce obrona pracy doktorskiej ks. Mariana Niemca. Praca pt: „Problem nauki o usprawiedliwieniu w dokumentach dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego na forum światowym” została napisane w Instytucie Ekumenii i Badań nad Integracją pod kierunkiem ks. dr. hab. Zygfryda Glaesera. Recenzentami byli: abp prof. dr hab. Alfons Nossol i ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz.
 
Pierwszą cześć obrony stanowił egzamin z teologii przed Komisją wyznaczona przez Radę Wydziału Teologicznego. Druga część to publiczna obrona, podczas której doktorant przedstawił główne tezy swojej pracy, recenzenci odczytali swoje recenzje, a następnie doktorant odpowiadał na uwagi i pytania zawarte w recenzjach oraz na pytania zadawane z sali.
 
Po krótkiej naradzie Komisji, jej przewodniczący Dziekan Wydziału Teologicznego ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola oznajmił, że ks. Marian Niemiec na podstawie napisanej pracy i jej obrony uzyskał tytuł doktora teologii.
 
W obronie uczestniczyli miedzy innymi: ks. bp Tadeusz Szurman, księża, Rada Parafialna, rodzina.