english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Oczekiwania wobec chrześcijan w życiu miasta

Z inicjatywy Konferencji Pastoralnej Kościoła Ewangelickiego Badenii 18 kwietnia 2007 roku w Lubaniu przebywała grupa 21 księży. Miejscem spotkania była parafii ewangelicka w Lubaniu. Wizyta pozwoliła na wymianę doświadczeń w zakresie pracy duszpasterskiej na terenie przygranicznym trzech państw tj. Polski, Niemiec i Czech, które porównywano z doświadczeniami Kościoła Badenii, gdzie stykają się granice Francji, Szwajcarii oraz Niemiec.
 

 
Goście lubańskiej parafii zapoznali się z historią powstania i obecnym jej rozwojem. W spotkaniu uczestniczył również Konrad Rowiński, burmistrz miasta Lubania, który na zaproszenie ks. Cezarego Królewicza przekazał najważniejsze informacje z życia miasta.
 

 
Goście otrzymali od burmistrza upominki w postaci dwujęzycznych wydawnictw poświęconych historii i współczesności Lubania. W dyskusji z burmistrzem stawiano wiele pytań. Jedno z nich, które zadała Susanne Labsch – radca kościelny, dotyczyło oczekiwań burmistrza wobec zamieszkałych w mieście chrześcijan bez względu na ich wyznanie. Swoje pytanie uzasadniła powołując się na Pismo Święte z księgi proroka Jeremiasza z 29 rozdziału, gdzie znajdujemy słowa: A starajcie się o pomyślność miasta ... i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność! Dodała jeszcze, że tym wskazaniem biblijnym kierują się w życiu społecznym ewangelicy.
 

 
W odpowiedzi burmistrz podkreślił, że chciałby przede wszystkim dobrej współpracy ze wszystkimi, którym leży na sercu dobro lokalnej społeczności. W tym kontekście proboszcz lubańskiej parafii poinformował o planowanych działaniach diakonijnych, które służyć będą w zamyśle całemu miastu. Przygotowania do takiej działalności trwają już od dłuższego czasu i wiele wskazuje na to, ze wkrótce staną się możliwe.
 

 
Wspólna modlitwa wieczorna w kościele ewangelickim w Lubaniu prowadzona wg porządku modlitwy błogosławieństwa pielgrzymów z Görlitz zakończyła wizytę duchownych ewangelickich w lubańskiej parafii.
 
ks. Cezary Królewicz