english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pamiątka poświęcenia kościoła ap. Jakuba w Ustroniu

 W niedzielę, 22 lipca 2007 r. odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji 224. rocznicy poświęcenia kościoła ap. Jakuba Starszego w Ustroniu.
 

 
Zgodnie z tradycją „dużych” parafii na Śląsku Cieszyńskim, na ten dzień zaprasza się dwóch kaznodziejów. W tym roku Słowem Bożym służyli: ks. prezes Tadeusz Makula z Żor (w kościele) oraz ks. Jan Cieślar z Pabianic (w parku przykościelnym). Oba równolegle prowadzone nabożeństwa wzbogaciła pieśń chórów, które śpiewały także podczas poranka pieśni religijnej. Były to: chór „Nadzieja” z parafii w Drogomyślu pod dyr. J. Wilczaka oraz miejscowy Ustroński Chór Ewangelicki pod dyr. K. Gibiec. W parku przykościelnym grała także Diecezjalna Orkiestra Dęta pod dyr. A. Pasternego, która prowadziła wiernych w śpiewie liturgicznym i w pieśniach.
 

 
W obchody pamiątki poświęcenia kościoła w Ustroniu wpisały się na stałe tzw. „Dni Jakubowe”, które poprzedzają główne uroczystości. Biorą w nich udział zaproszeni artyści, którzy od czwartku do soboty koncertują w ewangelickiej świątyni w centrum Ustronia.
 
W czwartek (19 lipca), na inaugurację „Dni Jakubowych” wystąpił chór ewangelicki z Jurmali/Łotwa oraz ustroński zespół młodzieżowy „Sunrise”, którym opiekuje się diakon Urszula Śliwka.
 

 
Następnego dnia (20 lipca) zebrani słuchali pieśni w wykonaniu Lutheran Chorus z Trzyńca (Czechy) pod dyr. Józefa Podoli. Natomiast sobotni wieczór uświetniła wokalnie sopranistka Magdalena Hudzieczek-Cieślar z Pabianic.
 
W przyszłym roku ustrońska parafia będzie przeżywać okrągłą 225. rocznicę poświęcenia kościoła.