english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pamięć o ich dziełach pozostanie w nas

Życie i przemijanie prowokują nas do zadumy. Wspominamy więc naszych bliskich, którzy od nas odeszli. W parafiach ewangelicko-augsburskich w Wodzisławiu Śląskim, Gołkowicach i Jastrzębiu – Ruptawie żywa jest pamięć o ks. Janie Bolesławie Fussku i ks. Marcinie Lukasie. Wspominamy życie i pracę duchownych, którzy przez wiele lat byli naszymi przewodnikami w wierze. Wspominamy ich, bowiem również dzięki zasianemu przez nich ziarnu Słowa Bożego, nasze zbory trwają i rozwijają się.
  
Nad grobem ks. J. B. Fusska w Jasienicy
 
Z wdzięcznością wspominamy ks. Jana Bolesława Fusska. Na skutek działań wojennych kościół ewangelicki w Wodzisławiu Śląskim zamienił się w ruinę. Pozostałość, kilka dni po przejściu frontu, strawił wzniecony pożar. Wnętrze kościoła uległo zupełnemu wypaleniu. Spłonęły też i runęły strop i dach kościoła. Stopień zniszczenia kościoła był tak wielki, że pierwotnie noszono się z zamiarem rozbiórki pozostałości. To dzięki ks. Janowi Bolesławowi Fusskowi rozpoczęto w 1953 roku prace nad odbudową kościoła. Dzięki pełnemu zaangażowaniu się i olbrzymiemu wysiłkowi członków parafii ewangelickiej, kierowanej przez ks. Jana Bolesława Fusska, kościół został odbudowany. Po ponownym poświęceniu w sierpniu 1963 roku, kościół znowu zaczął służyć parafii w Wodzisławiu Śląskim.
 
Również z wdzięcznością wspominamy ks. Marcina Lukasa, który od 1971 r. rozpoczął służbę w parafiach w Wodzisławiu Śląskim, Gołkowicach i Jastrzębiu – Ruptawie. Najpierw przy boku ks. Jana Bolesława Fusska, a po Jego śmierci jako proboszcz w tych parafiach. Ks. Marcin Lukas był w latach 1978 – 1985 diecezjalnym duszpasterzem młodzieżowym Diecezji Katowickiej. Kilkanaście lat pełnił funkcję diecezjalnego wizytatora religii ewangelickiej. Działał także społecznie w zarządzie fundacji „Wspólnota Dobrej Woli”. Dzięki inspiracji i osobistemu zaangażowaniu ks. Marcina Lukasa wybudowano w Wodzisławiu Śląskim nową plebanię z salką katechetyczną.
 
Nad grobem ks. Marcina Lukasa w Starym Bielsku
 
W prawie dwuletnią rocznicę śmierci Ks. Marcina Lukasa, parafie w Gołkowicach i Wodzisławiu Śląskim zorganizowały wspólny wyjazd parafian do Starego Bielska i Jasienicy na groby ks. Jana Bolesława Fusska i ks. Marcina Lukasa. W niedzielę 28 października 2007 r. kilkudziesięcioosobowa grupa parafian z ks. Danielem Ferkiem, wyjechała najpierw do Starego Bielska. Tam, w kaplicy cmentarnej cmentarza ewangelickiego i przy grobie ks. Marcina Lukasa, dziękowaliśmy Bogu za 35 lat służby ks. M. Lukasa na niwie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz za Jego wiarę, miłość i przywiązanie do Boga, Kościoła, Ojczyzny i naszej wspólnoty parafialnej, zaś na grobie złożyliśmy w imieniu wszystkich parafian pamiątkowy wieniec.
 
Następnie wszyscy przejechaliśmy do Jasienicy, gdzie spoczywa ks. Jan Bolesław Fussek. Przy Jego grobie modliliśmy się do Boga, dziękując Bogu za całą służbę ks. Jana Bolesława Fusska. Dziękowaliśmy Bogu, że dał siłę i wytrwałość ks. J. B. Fusskowi w doprowadzeniu do końca dzieła powojennej odbudowy naszej wodzisławskiej świątyni. Dzięki tej Łasce Bożej nasze zbory istnieją i istnieć będą. Na grobie zaś złożyliśmy w imieniu parafian pamiątkowy wieniec. Również śpiewem dziękowaliśmy Bogu za Jego dzieła, za Jego łaskę.
 
Zarząd Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli” na cmentarzu w Wodzisławiu Śl.
 
W piątek 26 października Zarząd Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli” w składzie: Wiesława Kiermaszek-Lamla - prezes Fundacji, radna Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, dziekan parafii rzymskokatolickiej WNMP w Wodzisławiu Śląskim - ks. Bogusław Płonka, Lech Litwora - przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Brzeziu k/Raciborza - ks. Kazimierz Kopeć oraz proboszcz parafii ewangelicko- augsburskiej w Wodzisławiu Śląskim - ks. Daniel Ferek, odwiedził cmentarz ewangelicki w Wodzisławiu Śląskim.
 
Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli”, w której całym sercem angażował się ks. Marcin Lukas, działa na rzecz Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. W Ośrodku tym pomaga się dzieciom niepełnosprawnym m.in. przez badania profilaktyczne i rehabilitację. Na cmentarzu, pod krzyżem cmentarnym, członkowie Zarządu Fundacji złożyli w imieniu Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli” pamiątkowy wieniec. Wspominali przy tym działalność ks. Marcina Lukasa w Fundacji, Jego zaangażowanie i trud w dziele pomocy niepełnosprawnym dzieciom. Działalności tak potrzebnej tym dzieciom, a tak przecież trudnej. Ceremonię złożenia wieńca zakończyła cicha modlitwa u stóp krzyża.
 
Jan Wajda