english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Porozumienie przedsiębiorców w Cieszynie

16 lutego 2007 roku na historycznej Górze Zamkowej w Cieszynie tuż obok Wieży Piastowskiej nad Olzą w sali konferencyjnej Oranżerii przedstawiciele Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich i Forum Firm Miasta Radlin, podpisali porozumienie o współpracy celem realizacji przedsięwzięć o charakterze gospodarczym i promocyjnym.

   

Sala konferencyjna

   
Zakres zadań zakłada szkolenia, przepływ informacji i wymianę doświadczeń, a także promocję przedsięwzięcia oraz działania wspomagające funkcjonowanie stron w warunkach Unii Europejskiej.

 
W spotkaniu mającym na celu podpisanie porozumienia udział wzięli głównie przedstawiciele zarządów, dyrekcji i reprezentanci trzech klubów przedsiębiorców. Zaproszonych gości przywitali: Burmistrz Miasta Cieszyna Bogdan Ficek, dyrektor Zamku Ewa Gołębiowska, prezes Forum Tomasz Brzoza i asystent kościelny SPE - ks. Cezary Królewicz. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie – Anna Bacza, nawiązując do charakteru spotkania, wystąpiła z prezentacją nt. „Akademii Dialogu”.

  

Od lewej: Burmistrz Cieszyna Bogdan Ficek, Anna Kańska Górniak i Barbara Majętny

 
Swoje podpisy na „Porozumieniu o współpracy” złożyli: Ewa Gołębiowska, Tomasz Brzoza, oraz Piotr Kurek, wiceprezes SPE - w zastępstwie Edgara Barcikowskiego. Po części oficjalnej nastąpił poczęstunek oraz zwiedzanie Zamku i Brackiego Browaru Zamkowego. Spotkanie przygotowały i prowadziły Anna Kańska – Górniak - koordynator Klubu Przedsiębiorcy w Cieszynie, a z ramienia Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich - Barbara Majętny.
Po złożeniu podpisów do zebranych zwrócił się ks. Cezary Królewicz dziękując za włożoną dotychczasową pracę, aby mogło dojść do tego porozumienia i zbudowania wzajemnego zaufania.

 

 Podpisanie dokumentu

 
W czasie spotkania uzgodniono również pierwszy konkretny plan działania na rok 2007. Celem tego planu współpracy jest rozwój przedsiębiorczości i struktur partnerskich nie tylko na terenie Śląska Cieszyńskiego.
  

Od lewej: Tomasz Brzoza - Forum Firm Radlina, ks. Cezary Królewicz - SPE 

 

Po podpisaniu stosownych dokumentów przedsiębiorcy zwiedzili Zamek oraz wystawę „Kooperacje. Polskie szkoły projektowe i przedsiębiorstwa.” Na zakończenie zwiedzili także Bracki Browar Zamkowy.
 

 

Zwiedzanie wystawy na zamku

 
ks. Cezary Królewicz  

 

 


 

 

Zobacz również:

   

www.zamekcieszyn.pl 

   

http://www.cieszyn.pl/index.php?p=articlesShow&iArticle=3340