english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Poświęcenie kamienia węgielnego kościoła w Działdowie

Dnia 7 października 2007 r. w Działdowie miała miejsce wyjątkowa uroczystość - poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła Zbawiciela.
 
Parafia Ewangelicko-Augsburka w Działdowie, która przed 30 laty utraciła zabytkową, dużą świątynię, buduje od kilku miesięcy nowy kościół. Nabożeństwa obecnie odprawiane są w niewielkiej kaplicy, urządzonej w plebanii przy ul. Jagiełły 28. W 2005 roku za zgodą Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego parafia podjęła decyzję o budowie Domu Bożego. Prace rozpoczeły się w czerwcu 2007 r.
 

 
Nabożeństwo w kaplicy
 
Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego rozpoczęła się nabożeństwem w kaplicy. Liturgię sprawowali: ks. Jan Gross - b. Prezes Synodu oraz ks. Waldemar Kurzawa - proboszcz Parafii EA w Działdowie. Kazanie wygłosił bp Janusz Jagucki. Komunii Świętej udzielał bp Janusz Jagucki i bp Rudolf Bażanowski.
 

 
 
Po nabożeństwie w kaplicy Rada Parafialna, duchowni, kurator Rady Diecezjalnej - prof. Jan Kisza oraz parafianie przeszli do budowanego kościoła. Tam odbyło sie poświęcenie kamienia węgielnego, a bp Janusz Jagucki podpisał akt erekcyjny. Tuba z podpisanym i poświęconym aktem erekcyjnym została następnie umieszczona w posadzce prezbiterium i zamurowana. Na zakończenie bp Janusz Jagucki udzielił błogosławieństwa.
  
Oto treść aktu erekcyjnego:
 
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
AKT POŚWIĘCENIA K AMIENIA WĘGIELNEGO KOŚCIOŁA ZBAWICIELA PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ W DZIAŁDOWIE
 
Działo się to w 18. niedzielę po Trójcy Świętej, dnia 7 października 2007 roku, gdy zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej był Najprzewielebniejszy Biskup Kościoła ks. Janusz Jagucki, zwierzchnikiem Diecezji Mazurskiej był Najprzewielebniejszy Biskup ks. Rudolf Bażanowski, a proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Działdowie był ks. Waldemar Kurzawa.
 
W mieście Działdowie przy ulicy Jagiełły w tymże to dniu i na tym miejscu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu na chwałę, a Parafii Ewangelicko-Augsburskiej ku zbudowaniu i pożytkowi poświęcony został KAMIEŃ WĘGIELNY KOŚCIOŁA ZBAWICIELA W DZIAŁDOWIE.
 
Uchwałę o budowie kościoła podjęło Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Działdowie dnia 12 czerwca 2005 roku, a została ona zatwierdzona przez Wysoki Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dnia 23 lipca 2005 roku. Projekt kościoła, zatwierdzony przez Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków dnia 12 kwietnia 2007 roku, wykonał nieodpłatnie mgr inż. arch. Robert Futerhendler. Pozwolenie na budowę wydał Starosta Działdowski dnia 18 maja 2007 roku. Budowę kościoła rozpoczęto dnia 21 czerwca 2007 roku, gdy kuratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Działdowie był pan Witold Wrede, skarbnikiem pan Wilhelm Długokiński, sekretarzem pani Irena Gesele-Kurzawa, a członkami panowie: Ryszard Banach, Walter Duks, Zygfryd Grams, Zygfryd Kościński, Gerard Liedtke. Głównym wykonawcą budowanego kościoła został pan Alfred Kościński.
 
Wobec zebranych domowników wiary wmurowania i poświęcenia kamienia węgielnego dokonał Najprzewielebniejszy Biskup Kościoła ks. Janusz Jagucki, któremu w tym doniosłym akcie asystowali: Najprzewielebniejszy Biskup Diecezji Mazurskiej ks. Rudolf Bażanowski i proboszcz Parafii w Działdowie ks. Waldemar Kurzawa. Oby w tym kościele po wszystkie wieki szczera wiara, pokój, bratnia miłość i prawdziwa bojaźń Pańska zamieszkały i aby tu wierny Lud Boży krzepił się czystym Słowem Bożym i Sakramentami Świętymi w duchu Konfesji Augsburskiej.
 
Ku pamięci potomnym prawdziwość zawartych w tym AKCIE POŚWIĘCENIA KAMIENIA WĘGIELNEGO danych potwierdzili własnoręcznymi podpisami:
ks. Janusz Jagucki Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ks. Rudolf Bażanowski, Biskup Diecezji Mazurskiej 
ks. Waldemar Kurzawa, Proboszcz Parafii w Działdowie
     

 
Stan budowy na dzień 6.10.2007 r.
 
Oby Wszechmogący Zbawiciel pobłogosławił budowanie tego miejsca poświęconego Jego Imieniu, aby tu umacniała się wiara, pokój, miłość i bojaźń Pańska.
  
Źródło i więcej zdjęć:  Diecezja Mazurska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego