english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Promocja Biblii w Wałbrzychu akcja Bibliobus w szkołach ponadgimnazjalnych

Końcem września po raz pierwszy w wałbrzyskich szkołach ponadgimnazjalnych miała miejsce akcja „Bibliobus”. Polega ona na prowadzeniu w specjalnie do tego celu zaadaptowanym autobusie zajęć edukacyjnych dla młodzieży na temat Biblii – historii powstania Starego i Nowego Testamentu, języków, w jakich zostały napisane, gatunków literackich występujących w Piśmie Świętym, a także jego znaczenia dla kultury europejskiej.
  

 
W czasie zajęć uczniowie mogli obejrzeć starożytne materiały piśmiennicze (tabliczki z pismem klinowym, papirus, pergamin), Stary i Nowy Testament w oryginalnych językach, wiele współczesnych tłumaczeń Pisma Świętego (m. in. w językach azjatyckich, afrykańskich oraz w systemie Braille'a), a także zobaczyć najmniejszą Biblię świata pod mikroskopem. Oprócz wykładu uczniowie mogli też obejrzeć krótki film popularnonaukowy, którego autorzy na przykładzie znanej historii pojedynku Dawida z Goliatem przekonywali, że Biblia może być również źródłem wiedzy na temat historii starożytnej.
 

 
Prowadzący w sposób obiektywny przedstawiali rolę Pisma Świętego w życiu człowieka, zachęcając do jego czytania i podkreślając, że bez względu na światopogląd czytelnika może być ono autorytetem i źródłem wiedzy pomagającym mądrze kształtować swoje życie i relacje międzyludzkie.
 
Zajęcia, prowadzone przez Centrum Misji i Ewangelizacji (Bartosz Cieślar, ks. Wiesław Łyżbicki oraz Iwona Holeksa) spotkały się z dużym aplauzem zarówno uczniów jaki i nauczycieli, którzy określali je jako bardzo interesujące i ubogacające wiedzę zawartą w podręcznikach do historii i języka polskiego. Bibliobus odwiedził 4 szkoły, przeprowadzono łącznie 23 godziny lekcyjne zajęć, w których udział wzięło około 550 młodych ludzi. Uczestnicy zajęć mogli wychodząc zaopatrzyć się w kalendarz z wersetami biblijnymi na 2008 r. oraz we fragmenty Pisma Świętego – poszczególne Ewangelie albo kieszonkowe wydanie Nowego Testamentu.
 

 
Piątego dnia akcji, w sobotę, Bibliobus stanął w centrum Wałbrzycha – na parkingu obok Parafii Ewangelickiej, gdzie był dostępny dla przechodniów przez 3 godziny, ciesząc się także dużym zainteresowaniem. Z propozycji tej skorzystali również uczestnicy trwających w tym czasie III Warsztatów Gospel, którzy przyszli obejrzeć wystawę w czasie przerwy obiadowej. W czasie trwania całej akcji rozpowszechnionych zostało ponad 500 sztuk Nowych Testamentów.
 
Ufamy, że Pan Bóg będzie błogosławił ten zasiew, tak aby wydał w przyszłości obfity plon.
 
ih